Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis

ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_Locatie
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_nieuwe situatie
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_bestemmingsplan

Vierhouten – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Buro Holdijk en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een landhuis aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten.

Aanleiding

Aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten is een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van het landhuis. Het landhuis heeft een oppervlakte van ongeveer 209 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 228 m2. Het vergroten van het landhuis past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Nunspeet. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het perceel aan de Plaggeweg te Vierhouten ligt ten noordwesten van de kern Vierhouten in het buitengebied. Het perceel maakt deel uit van landgoed ‘De Roostee’. Dit landgoed is geregistreerd onder de Natuurschoonwet (Nsw). Landgoed ‘De Roostee’ (circa 50 hectare) maakte tot 1930 deel uit van het veelomvattende gebied van het Ronde Huis van Frank van Vloten. In 1930 kwam het terrein in bezit van de familie Droste. De naam ‘De Roostee’ is een kwinkslag naar de naam van de eigenaar en het nabij gelegen Mythstee. Het landgoed is niet toegankelijk voor publiek. In het terrein liggen enkele vennen, waaronder de ‘Witte Klap’.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De bestaande aanbouw aan de westgevel wordt vervangen door nieuwbouw. De nieuwe aanbouw bestaat uit een bibliotheek en trappenhuis op de begane grond, een uitkijkpost op de eerste verdieping en een bergzolder. De nieuwe aanbouw wordt onderkelderd uitgevoerd, de kelder is bereikbaar via een vaste trap. Aan de noordgevel wordt de kap visueel naar beneden doorgetrokken met houten spanten, hieronder bevindt zicht een terras. De aanbouw is qua kleur, materiaal en vormgeving in samenhang met het landhuis.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.