Nieuws

Zevenhuizen – Rottekijkers langs de Rotte

Reacties uitgeschakeld voor Zevenhuizen – Rottekijkers langs de Rotte

Zevenhuizen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Zuidplas een ruimtelijke motivering opgesteld voor twee Rottekijkers in Zevenhuizen. Een Rottekijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

Aanleiding

Rotterdam, Dam in de Rotte, ontleent zijn naam natuurlijk aan de rivier de Rotte. De rivier ontleent haar ontwikkeling tot handelsroute door de aanleg van de Dam. Oudheidkundig onderzoek heeft uitgewezen de Rotte vanaf 1270 al zo’n belangrijke rol speelt in de omgeving. Dit onderzoek is een concrete aanwijzing dat in 2020 deze ontwikkelingen die de Rotte, stad én regio maken tot wat het nu is, dus maar liefst 750 jaar oud zijn. Voor Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas een hele goede reden om dit te vieren.

Kunstenaarsgroep Observatorium en Studio Gridt (hierna initiatiefnemers) hebben het plan opgevat om langs de Rotte een zestal Rotte Kijkers te situeren. Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Zuidplas een verzoek voorgelegd voor de realisatie van een Rotte Kijker op twee locaties in Zevenhuizen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan, de realisatie van bouwwerken zijn niet bij recht mogelijk. De gemeente Zuidplas heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een tweetal Rotte Kijkers voor een periode van maximaal 3 jaar (Kruimelbeleid). Voorwaarde is dat er met een ruimtelijke motivering wordt aangetoond dat de bedoelde bouwwerken passen binnen de omgeving.

Wat is een Rotte Kijker

Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven. Zo ontstaat de mogelijkheid tot een wandeling, fietstocht of andere excursie door het landschap aan de hand van uitzichten en verhalen. Het geeft de mogelijkheid als rustpunt of ontmoetingsplek tijdens het fietsen, als picknickplek, maar ook als punt waar iets te lezen valt over het gebied. Aan de hand van omgevingskaarten, routekaarten en infoborden kan meer verteld worden over het ontstaan en de geschiedenis van de Rotte en het omliggende landschap.

Een serie van Rotte Kijkers kan de Rotte als een lijn door het landschap laten zien. Als een bezienswaardige dwarsdoorsnede van het landschap dat gekoesterd mag worden. De Rotte Kijkers zijn niet enkel objecten waarvandaan je kan kijken, maar zijn plekken en momenten om het verhaal van de Rotte en haar landschap te vertellen.

De Rotte Kijkers zijn ontworpen door Kunstenaarsgroep Observatorium en Ontwerpstudio Gridt. Kunstenaarsgroep Observatorium is een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making in Rotterdam. Gridt is een ontwerpstudio en streeft naar het samengaan van beeldende kunst en architectuur. De Rotte Kijkers zijn mogelijk gemaakt door de gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, het Hoogheemraadschap en het programma 750 jaar dam in de Rotte van de gemeente Rotterdam.

Naast dat de een wonderschoon landschap is van verschillende natuurlijke elementen wordt en natuurlijk ook gewoon gewoond. Van grote villa’s tot aan kleine dijkwoningen kun je vinden aan de waterkant. Zo ook in het buurtschap Oud Verlaat waar je het kleinschalige en intense gevoel van de Rotte kan ervaren. Hier zie je de mensen die leven langs het water en elke dag hun uitzicht hebben op de rivier.

Hier aan de waterkant willen de initiatiefnemers een plek maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar verhalen kunnen vertellen over de Rotte. Op deze plek is er een langgerekte ruimte langs de weg en de Rotte. Vlakbij Oud Verlaat kijk je ook hier op de idylle van de Rotte waar je kan zien hoe de mensen aan de rivier wonen en leven.

Het ontwerp is het oorspronkelijk ontwerp van de Rotte Kijker bij Oud Verlaat. Het creëert een zitplek langs het water voor de bewoners en bezoekers van Oud Verlaat. De vorm refereert aan een archetype van een (afgeknotte) molen. De Rotte Kijker Oud Verlaat heeft een doorsnede van circa 5 meter en een bouwhoogte van circa 6 meter.

Toekomstige situatie Willem-Alexander Roeibaan

Tegenover de watervlakte van de Rotte-meren ligt een ander wateroppervlak. Namelijk de Willem Alexander roeibaan, gemaakt voor topsport. De kleine gebouwtjes verraden dat het hier niet alleen gaat om natuurgebied. Ook bevindt zich hier de Zevenhuizerplas met het strand en de woontorens van Nesselande. Naast dat dit gebied is ingericht als natuurgebied heeft het ook waarde als wateropberging voor eventuele overcapaciteit vanuit de Rotte. Op de dijk sta je precies tussen deze twee waters en kun je je verwonderen over de weidsheid en de schaal van dit landschap. Vanaf deze plek zie je de wolkenluchten voorbij gaan en kun je turen naar de horizon. Precies midden in willen de initiatiefnemer het uitzicht markeren en mensen laten stil staan bij wat dit water allemaal te betekenen heeft.

In het midden van deze Rotte Kijker staan, is als in het midden staan van de Rotte. Zoals de vorm weergeeft; tussen twee dijken. Het uitzicht hiervandaan is op twee kanten gericht; richting de Rotte en richting de roeibaan. Men ziet de natuur en men ziet hoe de mens de natuur hier beheerst en gebruikt als recreatie. De Rotte Kijker ligt op een wandelpad en geeft een natuurlijke aanleiding om te betreden. De Rotte Kijker Willem-Alexander Roeibaan heeft een lengte van circa 10 meter en een breedte van circa 2,8 meter en een bouwhoogte van circa 4,5 meter.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Ede – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Ede een ruimtelijke motivering opgesteld voor het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen.

Aanleiding

De Deur is een Evangelie-Pinkster Gemeente (hierna initiatiefnemers) en is te vinden in 64 verschillende steden in Nederland en in meer dan 250 landen. Binnen de gemeente Ede is De Deur (hierna initiatiefnemers) gevestigd op het perceel Bremlaan 33.

De gemeente Ede had het perceel Bremlaan 33 met opstal (voormalig schoolgebouw) in eigendom, de gemeente had dit object in 2013 niet meer nodig om gemeentelijk beleid te realiseren. Vanaf 1 oktober 2013 heeft de gemeente Ede het object dan ook verhuurd aan de initiatiefnemers voor de periode van zeven jaar.  De initiatiefnemers hebben het voormalig schoolgebouw in gebruik genomen als kerkgebouw. De overeengekomen huurperiode van zeven jaar is inmiddels verstreken. De gemeente Ede heeft inmiddels een koopovereenkomst opgesteld om de gronden over te dragen aan de initiatiefnemers

In het geldend bestemmingsplan ‘Maanderweg e.o.’ is het perceel Bremlaan 33 echter uitsluitend bestemd voor  onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen is dan ook in strijd met het geldend bestemmingsplan. Voordat de koopovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers gesloten wordt, zal er een procedure gevolgd moeten worden om het feitelijk gebruik van het perceel in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Ede een verzoek voorgelegd om gebruik te kunnen maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit geldend bestemmingsplan. De gemeente kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en andere maatschappelijke en culturele voorzieningen toestaan. De gemeente Ede heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor religieuze voorzieningen.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Ede – Wageningen in het deelgebied Bloemen en Vogelbuurt. Het plangebied ligt te midden van de Bremlaan, de Kamperfoelielaan, de Landbouwlaan en de Hakselseweg.

Het plangebied betreft kadastraal perceel 9106 met een oppervlakte van 3820 m2. Binnen het plangebied staat een voormalig schoolgebouw, een klein schuurtje en een fietsenstalling. Het voormalige schoolgebouw wordt sinds 2013 gebruikt als kerkgebouw. In het kerkgebouw zijn zestig zitplaatsen aanwezig. Het plangebied bestaat verder uit groene grasruimtes, verharde parkeerplekken en enkele solitaire bomen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt de bestemming ‘Maatschappelijk’ afgestemd op de feitelijke situatie, het gebruik van het perceel voor religieuze voorzieningen wordt hiermee geformaliseerd. Het betreft de planologische gebruikswijziging, het feitelijk gebruik van het perceel veranderd niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Lieren – Verplaatsing bouwrecht voor natuurontwikkeling

Reacties uitgeschakeld voor Lieren – Verplaatsing bouwrecht voor natuurontwikkeling

Lieren – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever een principeverzoek opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Veldbrugweg in Lieren. De gemeente Apeldoorn heeft daar positief op gereageerd en gaat de woning planologisch mogelijk maken.

Aanleiding

Natuurmonumenten is eigenaar van perceel A2409 aan de Woudweg, gelegen binnen het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit perceel is in 1998 aangekocht door Natuurmonumenten. Het geldend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op dit perceel een woning met bijgebouw te realiseren. Het is echter ecologisch en landschappelijk ongewenst om in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’ een woning te realiseren. Natuurmonumenten heeft dan ook de voorkeur dat, bij goedkeuring van de gemeente Apeldoorn, dit bouwrecht elders in de gemeente verzilverd gaat worden.

De initiatiefnemers hebben een principe-overeenstemming met Natuurmonumenten over het gebruik van dit bouwrecht en heeft binnen de gemeente een locatie gevonden waar zij dit bouwrecht graag willen verzilveren. Het betreft kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg.

Namens de initiatiefnemers is er een principeverzoek ingediend voor een wijziging van het bestemmingsplan voor kadastraal perceel A2409 aan de Woudweg en voor kadastraal perceel M424 aan de Veldbrugweg. Deze planologische wijziging verplaatst de bouwrechten van perceel A2409 aan de Woudweg naar perceel M424 aan de Veldbrugweg en maakt het mogelijk om op dit perceel een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Veldbrugweg (1) is gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, ten noorden van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel M424, heeft een oppervlakte van 6500 m2 en wordt begrensd door de Veldbrugweg, perceel 423, perceel 430, perceel 2433 en perceel Veldbrugweg 36. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit woonpercelen en agrarische weidegronden.

Het plangebied Woudweg (2) is ook gelegen in het buitengebied van Apeldoorn, maar dan ten noordoosten van de kern Lieren. Het plangebied is kadastraal bekend als perceel A2409 en heeft een oppervlakte van 10.960 m2. Het perceel is gelegen in het natuurgebied ‘Beekbergerwoud’. Dit is een voormalig broekbos gelegen tussen Apeldoorn en het dorp Klarenbeek. Het werd in 1871 ontgonnen en geldt als het laatste Nederlandse oerbos. De Vereniging Natuurmonumenten heeft het woud door natuurontwikkeling nieuw leven ingeblazen.

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig, het geldend bestemmingsplan geeft wel de mogelijkheid om binnen het plangebied een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren.

Beekbergerwoud is een belangrijk natuurgebied en wordt via de Groene Wig verbonden met de stad. Het Beekbergerwoud ligt ten oosten van Apeldoorn en is onderdeel van de Groene Mal: het landelijk gebied ten noordoosten van de stad. Hier werkt gemeente Apeldoorn onder meer samen met Natuurmonumenten aan natuurrealisatie, verbinding met de stad en biodiversiteit. De Groene Mal bestaat uit de grotere groeneenheden Beekbergerwoud, Woudhuis en Weteringser Broek, onderling en naar de stad toe te verbonden middels groene verbindingen en -watergangen. In het Beekbergerwoud ligt de huidige bouwkavel Woudweg 15 op een minder gelukkige locatie voor realisatie. Daarom is al wat langer overleg gaande met gemeente om deze kavel elders te realiseren.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie worden de planologische rechten van perceel A2409 aan de Woudweg verplaatst naar het perceel M424 aan de Veldbrugweg. In het plangebied aan de Veldbrugweg wordt een nieuw woonerf gerealiseerd met daarop een vrijstaande woning met bijgebouw. Het nieuwe woonerf sluit aan bij het woonerf Veldbrugweg 36 en zal een oppervlakte hebben van circa 1000 m2. De positie van het nieuwe woonerf is zodanig gesitueerd dat het ‘open’ landschap beleefbaar blijft.  De gronden buiten het woonerf behouden het agrarische karakter. Het nieuwe woonerf zal voorzien worden van een landschappelijke inpassing, passend bij de kernkwaliteiten van de omgeving.

Binnen het nieuwe woonerf mag een hoofdgebouw (woning) gerealiseerd worden met een inhoud van 700 m3 en een maximale goothoogte van 4 meter. De totale oppervlakte aan bijgebouwen, overkappingen en dependances mag maximaal 100 m2 bedragen.  De nieuw te bouwen woning voegt zich in het bebouwingslint van de Veldbrugweg qua volume, materialisering en positionering. Door het toevoegen van deze vrijstaande woning vindt er een verdichting plaats, maar dit is passend in het bebouwingsritme van de Veldbrugweg. De woning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Veldbrugweg.

Het plan aan de Veldbrugweg is voorzien van een landschappelijke inpassing.  De uitbreiding sluit aan bij het bestaande boerenlint van de Veldbrugweg. Tevens versterkt het de typische afwisselend bebouwingsstructuur van dit lint:

 1. Voldoende ruimte en lucht
  1. De belangrijkste ontwerpende ingreep is dan ook het ontwerpen van een opzet die in zijn eigen structuur ruimte en lucht veiligstelt. In dit plan wordt het weiland aan de westzijde langs de woning doorgetrokken, waarmee en ruimte en lucht ontstaat die typisch is voor het bebouwingslint van de Veldbrugweg.
 2. Een argeloos en niet-ontworpen gevoel
  1. Door oud en nieuw te combineren ontstaat er een beeld van een natuurlijk gegroeid dorp. Dit plan voegt een nieuwe woning toe volgens het principe van een organisch gegroeid geheel.
 3. Een voelbare relatie met het landschap
  1. Dit plan maakt een duidelijke vervlechting van bebouwing en landschap. Dit wordt voelbaar doordat de positionering van de bebouwing zodanig is uitgekiend dat er maximale zichtlijnen en daarmee verbinding met het achterliggende landschap ontstaan.
 4. Een aangekleed groen beeld
  1. Gebiedseigen bomen en hagen kleden een kavel aan en zorgen ervoor dat een woning ergens aan ‘vast’ zit. Deze groene aankleding zorgt voor worteling van de nieuwbouw in zijn omgeving.
 5. Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
  1. Een vrijstaand huis met een kap is het meest voorkomende woningtype langs het bebouwingslint. In de vervolgfase van de planvorming zal ook aandacht uitgaan naar de exacte verschijningsvorm van het bouwwerk. Uitgangspunt hierin zal aansluiten bij het dorpse karakter: lage goten en grote kappen bepalen het beeld en elke woning heeft een eigen uitstraling.

Heeft u ook een principeverzoek nodig?

Graag stel ik een principeverzoek voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Oosterwolde – Splitsen van een vrijstaande woning

Reacties uitgeschakeld voor Oosterwolde – Splitsen van een vrijstaande woning

Oosterwolde – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Oldebroek een bestemmingsplan opgesteld voor het splitsen van een woning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a in Oosterwolde. In 2021 heeft het college van de gemeente Oldebroek een positief standpunt ingenomen over het splitsen van de woning. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden.

Aanleiding

Initiatiefnemers zijn eigenaar van de kadastrale percelen AE 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a in Oosterwolde. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning. In het verleden is er een bouwaanvraag ingediend voor onder andere het splitsen van de woning. Als reactie van de gemeente is aangegeven dat er geen binnenplanse en/of buitenplanse mogelijkheden zijn om mee te werken aan het verzoek, maar dat er hieraan wel meegewerkt kan worden middels een partiële bestemmingsplanherziening. Het voorliggend plan is de planologische afronding van deze zaak. Medewerking is toentertijd verleend op basis van de oude beleidsnota ‘woningsplitsing in de gemeente Oldebroek’. De woning staat hiermee niet op de lijst van geïnventariseerde panden, maar het college kon ontheffing verlenen aan overige verzoeken voor het splitsen van de woningen als aan randvoorwaarden uit de nota kan worden voldaan. De dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35 a voldoet aan deze voorwaarden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het dorp Oosterwolde. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door de percelen 3176 en 3195, aan de noordzijde door Sportpark De Heughte aan de oostzijde door de percelen 394, 624, 626 en 627, en aan de zuidzijde door de Zwarteweg. De globale ligging van de locatie is op de volgende afbeeldingen weergegeven.

Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing aan de Zwarteweg. In de omgeving zijn verschillende functies aanwezig. Het gaat hierbij hoofzakelijk om woonfuncties, een tweetal bedrijfsfuncties, een sportfunctie en agrarische gronden. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1800 m2. Op deze percelen staat een woning die door twee huishoudens bewoond wordt. Er is geen sprake van inwoning, maar van dubbele bewoning

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de bestemming ‘Wonen’ afgestemd op de bestaande situatie, de dubbele bewoning op het perceel Zwarteweg 35 en 35a wordt hiermee geformaliseerd. In het voorliggend bestemmingsplan worden de percelen 506 en 507 aan de Zwarteweg 35 en 35a voorzien van een nieuwe bestemmingsregeling. Het betreft de planologische gebruikswijziging van een vrijstaande woning naar een twee-onder-één-kapwoning. Het feitelijk gebruik van de percelen veranderdt niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Planstatus

De gemeente Oldebroek heeft het bestemmingsplan op 3 februari 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Hierden – Asbestschuren maken plaats voor levensloopbestendige woning

Reacties uitgeschakeld voor Hierden – Asbestschuren maken plaats voor levensloopbestendige woning

Hierden – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Harderwijk een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van een levensloopbestendige woning aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Het initiatief is in 2020 voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Initiatiefnemer is eigenaar van perceel 4145 aan de Ooster Mheenweg in Hierden. Op het perceel staan twee (asbest)schuren met een oppervlakte van 300 m2. De initiatiefnemer is voornemens om de schuren te slopen en daarvoor in plaats een kleine levensloopbestendige woning te realiseren op perceel 4145. In overeenstemming met het beleid van de gemeente zal er 450 m2 aan bebouwing gesloopt moeten worden voor de bouw van een woning. De initiatiefnemer zal daarom op het perceel Parallelweg 9/10 een schuur slopen van 150 m2. 

Het initiatief is voorgelegd aan de gemeente Harderwijk, deze is positief over de gewenste ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan dit initiatief onder voorwaarden dat wordt voldaan aan het slopen van 450 m² voormalige agrarische bebouwing, milieu- en duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Hierden Dorp 2011’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Op het perceel 4145 is het niet toegestaan om een hoofdgebouw te realiseren. Het geldend bestemmingsplan dient gewijzigd te worden om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit twee deellocaties, OosterMheenweg (hierna te noemen ontwikkellocatie) en Parallelweg 9/10 (hierna te noemen slooplocatie). De twee deellocaties liggen in het buitengebied van de gemeente Harderwijk. Het plangebied Ooster Mheenweg bevindt zich ten westen van de kern van Hierden, nabij de rotonde Zuiderzeestraatweg, Molenweg en Ooster Mheenweg. Het plangebied ligt achter de lintbebouwing van de Ooster Mheenweg. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrenst door agrarische weidegrond en aan de zuid- en oostzijde door woonpercelen. Het perceel Parallelweg 9/10 ligt binnen het voormalig eendengebied in Harderwijk.

Het plangebied aan de Ooster Mheenweg bestaat uit het kadastraal perceel 4145. Het plangebied heeft een oppervlakte van 1225 m2. Binnen het plangebied staan twee schuren met asbestdaken, de schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 300 m2. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving, dichtbij de kern van het dorp Hierden en is goed ontsloten. Op de gronden aan de westzijde van het plangebied en achter de lintbebouwing aan Ooster Mheenweg zijn nu al een viertal woningen aanwezig zijn. Rondom het betreffende plangebied is al woonbebouwing aanwezig. Iets ten zuiden van het plangebied wordt momenteel een nieuwbouwproject van een aantal senioren woningen gerealiseerd.

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer wil op perceel 4145, aan de Ooster Mheenweg, de bestaande (asbest)schuren (± 300m²) slopen en daarvoor één seniorenwoning c.q. een kleine leeftijdsbestendige woning realiseren voor eigen gebruik. Voor de bouw van een woning, conform pilot sloopregeling Eendengebied, dient 450 m2 aan agrarische bebouwing gesloopt te worden. Daarvan kan de initiatiefnemer 300 m² op het eigen perceel slopen. De ontbrekende 150 m2 worden gesloopt op het perceel Parallelweg 9/10 in Hierden.

De ontwikkeling biedt middels de huidige “Rood-voor-Rood” regeling ruimte voor een woongebouw van maximaal 90m² en een schuur van maximaal 60m². De woning is zo gepositioneerd dat er in noord- westelijke richting optimaal kan worden uitgekeken op de weilanden, de rietkragen van het Veluwe meer, de houtwallen en de oprukkende industrie nog in de verte. De woning zal bestaan uit één bouwlaag met een kap. Aan de noordzijde van de woning is een vrijstaande berging haaks op de woning geprojecteerd, dit bijgebouw zal ook worden voorzien van een kap en bestaat uit één bouwlaag. Aan de zuidzijde van de woning ligt een rechthoekig perceel welke als privé-tuin zal worden ingericht. De tuin zal worden omzoomd door beukenhagen.

Planstatus

De gemeente Harderwijk heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Harderwijk op 16 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Reacties uitgeschakeld voor Strijbeek – Monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) blijft behouden

Strijbeek – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Alphen-Chaam een wijzigingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Notselseweg 1 in Strijbeek. Op 23 juni 2020 heeft het college van de gemeente Alphen-Chaam een positief standpunt ingenomen over het plan op het perceel Notselseweg 1. Concreet betekent het dat er een wijzigingsplan opgesteld kan worden. Met dit wijzigingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een monumentale langgevelboerderij met bakhuis en verschillende voormalige agrarische opstallen. De initiatiefnemer gaat het perceel en de bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Notselseweg 1 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Notselseweg 1 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied Notselseweg 1 bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam, in het buurtschap Notsel. Notsel ligt in het noorden van de gemeente, twee kilometer ten zuiden van Ulvenhout, in nabijheid van de rijksweg A58. Het buurtschap Notsel valt onder Strijbeek. Strijbeek ligt drie kilometer ten zuiden van het plangebied.

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1 hectare. Het plangebied van voorliggend wijzigingsplan betreft een gedeelte van dit perceel (tot aan het karrespoor aan de oostzijde). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5500 m2.

In het plangebied staat een monumentale vrijstaande langgevelboerderij (circa 200 m2) met bakhuis (circa 50m2) en een voormalige agrarische veestal (circa 270 m2). De woning is een langgevelboerderij die in ca. 1885 met rode baksteen gevels met oorspronkelijke vensters, deuropeningen, gevelsteen, gepleisterde linker eindgevel en een zadeldak met blauwe Oudhollandse pannen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zijn er op het perceel Notselseweg 1 geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer aanwezig, het perceel wordt dan gebruikt voor woondoeleinden. Het voorliggend wijzigingsplan is de juridisch-planologische regeling die de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk maakt.

De monumentale bebouwing (boerderij en bakhuis) op het perceel blijft gehandhaafd. De bestaande schuur heeft een voorhang aan de straatkant en aan andere kant. De voorhang aan de straatkant wordt gesloopt. De oppervlakte aan bijgebouwen bij de woonboerderij wordt daarmee teruggebracht tot 200 m2. De ontsluiting van het perceel wijzigt niet, er is voldoende ruimte op eigen erf voor het parkeren.

Om nog beter aan te sluiten bij de omliggende gronden, is het plangebied voorzien van een landschappelijke inpassing. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige beplanting grotendeels behouden blijft. De initiatiefnemer heeft door de stichting ‘Het Noordbrabants Landschap’ een inrichtings-/beplantingsplan laten opstellen voor het perceel.

Planstatus

Het wijzigingsplan is door de gemeente Alphen-Chaam op 28 april 2021 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een wijzigingsplan nodig?

Graag stel ik het wijzigingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Andijk – Functieverandering van agrarisch naar wonen

Reacties uitgeschakeld voor Andijk – Functieverandering van agrarisch naar wonen

Andijk – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Medemblik een bestemmingsplan opgesteld voor de functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Kerkepad 31 in Andijk. Op 7 januari 2020 heeft het college van de gemeente Medemblik een positief standpunt ingenomen over het bouwplan op het perceel Kerkepad 31. Concreet betekent het dat er een bestemmingplan opgesteld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Aanleiding

Op het perceel was van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel staat een vrijstaande woning en verschillende voormalig agrarische opstallen met een totale oppervlakte van circa 1145 m². De bedoeling is om op de locatie de woning en het grootste gedeelte van de voormalige agrarische opstallen (1015 m²) op het perceel  te slopen. Hiervoor in plaats wenst de initiatiefnemer een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning te realiseren. De initiatiefnemer gaat het perceel en de nieuwe bebouwing niet gebruiken voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden, maar voor woondoeleinden.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het perceel Kerkepad 31 is bestemd voor agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een agrarisch bedrijf, daar is in de nieuwe situatie geen sprake meer van. In de nieuwe situatie wordt het perceel Kerkepad 31 gebruikt voor ‘Wonen’. Het geldend bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Medemblik, ten oosten van de kern van Andijk, in het landschappelijk deelgebied ‘Het Grootslag’. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrenst door een watergang, aan de zuidzijde door agrarische weidegronden en aan de westzijde door het perceel Kerkepad 32. Het plangebied Kerkepad 31 bestaat uit vier kadastrale percelen, nummers: 125, 2483, 2484 en 1696.

Het plangebied ligt achter het bebouwingslint van de Knokkel. Dit lint bestaat voornamelijk uit kleinschalige bebouwing ten behoeve van de woonfunctie. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,3 ha en bestaat in de huidige situatie uit een agrarische bedrijfswoning (130 m2) met de agrarische opstallen (1145 m2) en weidegebied. Rondom de gebouwen is sprake van een open karakter. Hierdoor blijft het zicht op het open landschap behouden.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt de woning en nagenoeg alle aanwezige agrarische bebouwing (1015 m2) binnen het plangebied gesloopt. Hiervoor in plaats wordt een nieuwe levensloopbestendige vrijstaande woning (219 m2) gerealiseerd. Het bestaande bijgebouw van 130 m2 wordt behouden. In totaal is er in de nieuwe situatie circa 350 m2 aan bebouwing aanwezig op het perceel.

De nieuwe woning wordt gesitueerd op de plaats van de bestaande woning, hierdoor blijft de stedenbouwkundige structuur intact. Door het slopen van 1015 m2 aan agrarische bijgebouwen en door de nieuwe bebouwing te concentreren aan de noordzijde van het perceel ontstaat er meer ‘lucht’ in het achterliggende open landschap. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit.

Planstatus

De gemeente Medemblik heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Medemblik op 4 augustus 2020 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Kampen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een twee-onder-één-kap woning aan de Sint Nicolaasdijk 81 te Kampen. Het perceel Sint Nicolaasdijk 81 heeft in het geldend bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’. De realisatie van reguliere woningen binnen deze bestemming is in strijd met het bestemmingsplan. Om de twee-onder-één-kap woning op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt, danwel een bestemmingsplan wijziging. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Aanleiding

De initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel Sint Nicolaasdijk 81 in Kampen. Op dit perceel was een vleesverwerkingsbedrijf gevestigd. Door beëindiging van het bedrijf per 1 augustus 2020 is het gebruik van het perceel en de opstallen stil komen te liggen. Initiatiefnemers zijn voornemens om de bebouwing op het perceel af te breken en daarvoor in plaats een twee-onder-één-kap woning met bijgebouwen te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Kampen, in de wijk Hagenbroek. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door het perceel Sint Nicolaasdijk 83, aan de noordzijde door het perceel Haatlanderdijk 4, aan de oostzijde door het perceel Sint Nicolaasdijk 79 en aan de zuidzijde door de Sint Nicolaasdijk.

Het plangebied ligt in de hoek van de Sint Nicolaasdijk en de Haatlanderdijk en betreft het kadastraal perceel nummer 16040. Dit kadastraal perceel heeft een oppervlakte van 980 m2. In het plangebied staan een tweetal voormalige bedrijfsgebouwen. Deze gebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 360 m2.

Toekomstige situatie

De nieuw te bouwen twee-onder-één-kapwoning voegt zicht in het bebouwingslint van de Sint Nicolaasdijk qua volume, materialisering en positionering. De twee-onder-één-kapwoning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Sint Nicolaasdijk, waarbij de nieuwbouw achter de rooilijn ligt t.o.v. de naastgelegen woningen op nummer 79 en nummer 83. De voorgevelrooilijn van de nieuwe twee-onder-één-kap woning ligt op ongeveer 7 meter uit de rand van de openbare ruimte. Er ontstaat hierdoor een iets diepere voortuin, deze variatie in de bebouwingslijn is kenmerkend voor de oude zeedijk.

De twee-onder-één-kap woning wordt op circa 2,9 meter uit de westelijke en oostelijke perceelgrens gesitueerd. Op het perceel komt een twee-onder-één-kap woning met een breedte van 14 meter en een diepte van 11 meter. De goot- en bouwhoogte bedraagt respectievelijk 3 meter en 8,5 meter. Voor wat betreft het bebouwingsvolume heeft de twee-onder-één-kap woning de verschijningsvorm van een enkelvoudig volume wat kenmerkend is voor de bebouwing aan de oude zeedijk. Aan de achtergevel wordt de twee-onder-één-kap woning uitgebouwd met een diepte van 8,5 meter en een breedte van 7 meter. De bouwhoogte van uitbouw bedraagt 2,8 meter.

Op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 worden beheersmaatregelen getroffen in de vorm van een geluidscherm om de geluidbelasting te reduceren. Dit scherm wordt aan de oostzijde van perceel gerealiseerd.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Wijckel – Reparaties van landbouwvoertuigen toegestaan

Reacties uitgeschakeld voor Wijckel – Reparaties van landbouwvoertuigen toegestaan

Wijckel – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente De Fryske Marren een bestemmingsplan opgesteld voor de aanpassing van de planologische mogelijkheden op het perceel Iwert 19 in Wijckel. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de eigenaar van het perceel zijn bedrijfsmatige werkzaamheden kan uitoefenen op het betreffende perceel. Deze werkzaamheden bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Concreet betekent dit dat er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden om de aanpassing te realiseren. Hiermee wordt het gewenste gebruik van de gronden mogelijk gemaakt. 

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied, gelegen aan de Iwert, bevindt zich ten zuiden van het dorp Wijckel. Op enkele meters afstand van het plangebied ligt de provinciale weg Sudersewei (N359). Het plangebied wordt aan de noord, oost, zuid- en westzijde begrenst door agrarische weidegronden. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen (gedeeltelijk) 754, 757 en 908. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7000 m2.

Het perceel Iwert 19 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor woondoeleinden en de stalling van caravans en vaartuigen. Naast de woonfunctie vinden er op het perceel ook bedrijfsmatige activiteiten plaats die bestaan uit(kleinschalige) reparaties van landbouwvoertuigen en –werktuigen. Veel van deze werkzaamheden worden op locatie bij de opdrachtgevers zelf uitgevoerd, maar het komt voor dat die werkzaamheden op het perceel Iwert 19 plaatsvinden.

Op het perceel Iwert 19 staat een boerderij met een loods. De boerderij heeft een oppervlakte van circa 500 m2 en bestaat uit een woongedeelte en een gedeelte voor stalling van caravans en vaartuigen. De loods heeft een oppervlakte van 650 m2

Toekomstige situatie

Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het consolideren van de bestaande situatie. Dit betekent dat de bestaande ruimtelijke opzet gehandhaafd zal blijven. Op het perceel Iwert 19 is op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied 2004’ woondoeleinden en de ‘(winter)stalling van caravans en vaartuigen toegestaan. Binnen dit bestemmingsplan is het op perceel Iwert 19 mogelijk om kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. De bedijfsvloeroppervlakte mag echter niet meer bedragen dan 50 m2. De huidige bedrijfsmatige activiteiten hebben een bedrijfsvloeroppervlakte van 240 m2. Dit is in strijd met het geldend bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan worden de bedrijfsmatige activiteiten (in de bestaande loods) op het perceel Iwert 19 mogelijk gemaakt.

Planstatus

De gemeente De Fryske Marren heeft het bestemmingsplan op 13 april 2022 vastgesteld en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een telefonisch adviesgesprek.

Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Reacties uitgeschakeld voor Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Nijkerk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nijkerk een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het Golden Tulip ‘Ampt van Nijkerk’. Het hotel heeft te maken met een toenemende vraag naar overnachtingen. De bezettingsgraad van het hotel neemt dan ook toe, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van dertig kamers aan het hotel. Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het hotel.

Een uitbreiding van het hotel past niet binnen het geldende bestemmingsplan (bouwen buiten het bouwvlak). Het verlenen van een omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor wordt de zogeheten uitgebreide Wabo-procedure doorlopen. Bij deze procedure dient aanvrager een bouwplan in met een ruimtelijke onderbouwing.

Ligging plangebied en bestaande situatie

De betreffende locatie is gelegen ten noorden van de kern Nijkerk. Het ligt op een grensgebied tussen de noordelijkste woonwijk van Nijkerk en het bedrijventerrein Arkervaart. Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de Berencamperweg aan de noordzijde, een woonwijk aan de oostzijde, bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde en de Hemmelerweg aan de westzijde. Het hotel is gelegen aan de Berencamperweg 4 te Nijkerk.

Op het perceel bevindt zich het hotel ‘Ampt van Nijkerk’. Dit is een modern 4-sterren hotel met uitgebreide zakelijke faciliteiten. Door de ideale ligging, nabij snelweg A28, biedt het hotel een comfortabele uitvalsbasis voor zakelijke en particuliere gasten. Het hotel beschikt over 110 kamers en suites, welke zijn onderverdeeld in 48 Standaard kamers, 50 Superior kamers, 10 Junior suites en 2 Bruidssuites.

Toekomstige situatie

In samenwerking met initiatiefnemer heeft de architect een plan ontworpen voor uitbreiding van de oostelijke vleugel van het hotel met 30 kamers. De uitbreiding heeft een oppervlakte van circa 300 m2. Een bestaande vleugel wordt met ongeveer 30% verlengd, met de breedte van 5 kamers op de begane grond, eerste- en tweede verdieping (totaal 30 kamers). De goothoogte van 7 meter en de maximale hoogte van 10 meter komen overeen met de bestaande vleugel.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.