Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen (bron:google)

Leegstand is het probleem van de (nabije) toekomst. Drie procent van alle gebouwen in het land staat leeg, blijkt namelijk uit cijfers van het CBS. Dit komt neer op een slordige 281.850 gebouwen.  Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen, kerken, woningen, winkels, kantoren en recreatieparken vormen vaak een smet op onze leefomgeving. Leegstand en verwaarlozing gebouwen moet worden voorkomen. Deze gebouwen hebben geen toekomstperspectief. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de kwaliteit van de leefomgeving aan, er is geen sprake meer van goede ruimtelijke ordening.

Herbestemmen is één van de instrumenten om het leegstandsprobleem op te lossen. De gemeente, eigenaar of initiatiefnemer kan zoeken naar een nieuwe bestemming voor een pand. Nu de participatiemaatschappij is geïntroduceerd is de burger aan zet. Huisman | Ruimte & Visualisatie kan u helpen met de regelgeving, beleid en procedures.