Elspeet – Uitbreiding woonvilla en bieden van logies

Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit04
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit02
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit01
Ruimtelijke_onderbouwing_Elspeet_sit03

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een woonvilla en bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet.

Aanleiding

De initiatiefnemer, eigenaar van Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum, heeft een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van een woonvilla en het bieden van logies aan de Stakenbergweg 220 te Elspeet. De initiatiefnemer wil op deze locatie logies bieden als overloop voor Hotel landgoed Het Roode Koper. Er wordt circa 16 m2 aan bebouwing gesloopt en er wordt circa 50 m2 aan bebouwing herbouwd. De woonvilla heeft een oppervlakte van ongeveer 106 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 140 m2.

Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Dit rapport geeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

Locatie

Het perceel aan de Stakenbergweg te Elspeet (kadastraal bekend als nummer 5527) ligt ten noordwesten van de kern Elspeet in het buitengebied. Op het perceel staat een woonvilla met bijgebouwen. Het grootste deel van de gronden in deze omgeving worden als bos en landgoed gebruikt. Naast de hoofdfunctie ‘natuur’ komt ook ‘agrarisch’ gebruik voor in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt begrensd door de Stakenbergweg en de omliggende bospercelen.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De voorgenomen verbouwing tot logies behorende bij het ‘Landgoed het Roode Koper’ te Leuvenum geeft de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de villa in zijn totaal in de oude luister te herstellen inclusief uitbreiding. De architectuur van de bestaande villa is als uitgangspunt genomen voor de renovatie en consequent voortgezet in de uitbreiding. Het resultaat is een gerenoveerde villa die voldoet aan de huidige eisen en wensen met behoud van de esthetische kwaliteiten welke al decennialang voor deze locatie gelden.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

De omgevingsvergunning voor dit initiatief is inmiddels verleend door de gemeente Nunspeet en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl