All posts tagged ruimtelijke onderbouwing

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw
Ruimtelijke onderbouwing Buurtweg 95

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Ermelo een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het bouwen van een schuur, plaatsen verlichting, plaatsen hekwerk en gebruik gronden aan de Buurtweg 95 te Speuld. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. Het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Aanleiding

De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanleggen van een paardenbak, het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen van de longeerbak op het perceel Buurtweg 95. De voorzieningen worden aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren. Daarnaast worden er twee bestaande paardenbakken, een renbaan en een bijgebouw verwijderd.

Locatie

Het betreffende perceel ligt nabij het buurtschap Speuld, ten zuiden van de bebouwingsconcentratie aan de Garderenseweg. Het plangebied is gelegen aan de Buurtweg 95 en staat kadastraal bekend onder: gemeente Ermelo, sectie D, nummer 1921. De Buurtweg vormt een rustige, landelijke route. Aan weerszijden van Speuld liggen de bossen/ heidegebieden van de Veluwe.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

In de gewenste situatie worden de twee bestaande paardenbakken en de renbaan verwijderd en ingevuld als gras en/of weidegebied. Het bijgebouw wordt gesloopt, de woning en de longeerbak blijven behouden. Aan de achterzijde van het perceel wordt een nieuwe paardenbak gerealiseerd. De longeerbak wordt verplaatst en tegen de nieuwe paardenbak aan gesitueerd. De te realiseren paardenbak zal omrand worden door beplanting. De te verplaatsen longeerbak wordt ook omzoomd door beplanting. Aan de noordzijde van het perceel, ter hoogte van de bestaande longeerbak, wordt een nieuw bijgebouw geplaatst. Hierdoor valt het bijgebouw minder op en wordt een breder doorzicht vanaf de Buurtweg richting het achterliggende landschap gecreëerd. Deze ontwikkeling is daarmee passend in het landschap en levert een verbetering op voor de ruimtelijke kwaliteit.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische enclave en Speuld’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.
Vanaf 1 maart 2018 heeft de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis

Reacties uitgeschakeld voor Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_nieuwe situatie
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_bestemmingsplan

Vierhouten – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Buro Holdijk en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een landhuis aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten.

Aanleiding

Aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten is een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van het landhuis. Het landhuis heeft een oppervlakte van ongeveer 209 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 228 m2. Het vergroten van het landhuis past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Nunspeet. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het perceel aan de Plaggeweg te Vierhouten ligt ten noordwesten van de kern Vierhouten in het buitengebied. Het perceel maakt deel uit van landgoed ‘De Roostee’. Dit landgoed is geregistreerd onder de Natuurschoonwet (Nsw). Landgoed ‘De Roostee’ (circa 50 hectare) maakte tot 1930 deel uit van het veelomvattende gebied van het Ronde Huis van Frank van Vloten. In 1930 kwam het terrein in bezit van de familie Droste. De naam ‘De Roostee’ is een kwinkslag naar de naam van de eigenaar en het nabij gelegen Mythstee. Het landgoed is niet toegankelijk voor publiek. In het terrein liggen enkele vennen, waaronder de ‘Witte Klap’.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De bestaande aanbouw aan de westgevel wordt vervangen door nieuwbouw. De nieuwe aanbouw bestaat uit een bibliotheek en trappenhuis op de begane grond, een uitkijkpost op de eerste verdieping en een bergzolder. De nieuwe aanbouw wordt onderkelderd uitgevoerd, de kelder is bereikbaar via een vaste trap. Aan de noordgevel wordt de kap visueel naar beneden doorgetrokken met houten spanten, hieronder bevindt zicht een terras. De aanbouw is qua kleur, materiaal en vormgeving in samenhang met het landhuis.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan
Situatie Buitendijksweg 6 Kampen
Voorgevel Buitendijksweg 6 Kampen
Verbeelding bestemmingsplan Buitendijksweg 6 Kampen

Kampen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de toevoeging van een extra woning aan de Buitendijksweg 6 te Kampen.

Aanleiding

Op het perceel aan de Buitendijksweg 6 te Kampen staat een woning, een hooischuur, een stal en een voormalige woonboerderij (1774). De boerderij uit 1774 is erg vervallen maar onder de ‘laag van veroudering’ is een prachtige historische boerderij zichtbaar waarbij nog veel historische details zijn te zien. Nu de boerderij (al jaren) niet meer in gebruik is als agrarisch gebouw, wil de initiatiefnemer deze graag gebruiken als woning. Het toevoegen van een extra woning past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 van de gemeente Kampen. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het plangebied aan de Buitendijksweg 6 te Kampen ligt ten westen van de kern Kampen in het buitengebied. Dit is het overgangsgebied tussen het Drontermeer en het stedelijk gebied van Kampen. Het plangebied is in gebruik als woonerf, ontsluiting vindt plaats op de Buitendijksweg.

Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie zal het erf géén grote verandering ondergaan, maar meer in ere hersteld worden. Wel zal de bestaande boerderij uit 1774 opnieuw gebruikt gaan worden als woning. De boerderij zal in zijn geheel gerestaureerd/ gerenoveerd worden. Dit met als doel de complete boerderij bewoonbaar te maken. Met dit plan is er een ontwerp voorgelegd dat rekening houdt met, en waarde toekent aan, de planologische en beeldbepalende kwaliteit en de directe omgeving. Waardoor wonen op een eeuwenoude boerderij anno 2016 mogelijk is, en daardoor een karakteristiek beeld in stand gehouden kan worden.

Door de gewenste ontwikkeling krijgt het erf twee wooneenheden, de toevoeging van een extra woning heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. De ruimtelijke onderbouwing vormt samen met regels en verbeelding de herziening van het bestemmingsplan

Herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2017 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991207-VB01, Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6, ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de voormalige karakteristieke bedrijfswoning als burgerwoning in gebruik te nemen. Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl