All posts tagged ruimtelijke onderbouwing

Zevenhuizen – Rottekijkers langs de Rotte

Reacties uitgeschakeld voor Zevenhuizen – Rottekijkers langs de Rotte

Zevenhuizen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Zuidplas een ruimtelijke motivering opgesteld voor twee Rottekijkers in Zevenhuizen. Een Rottekijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

Aanleiding

Rotterdam, Dam in de Rotte, ontleent zijn naam natuurlijk aan de rivier de Rotte. De rivier ontleent haar ontwikkeling tot handelsroute door de aanleg van de Dam. Oudheidkundig onderzoek heeft uitgewezen de Rotte vanaf 1270 al zo’n belangrijke rol speelt in de omgeving. Dit onderzoek is een concrete aanwijzing dat in 2020 deze ontwikkelingen die de Rotte, stad én regio maken tot wat het nu is, dus maar liefst 750 jaar oud zijn. Voor Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas een hele goede reden om dit te vieren.

Kunstenaarsgroep Observatorium en Studio Gridt (hierna initiatiefnemers) hebben het plan opgevat om langs de Rotte een zestal Rotte Kijkers te situeren. Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Zuidplas een verzoek voorgelegd voor de realisatie van een Rotte Kijker op twee locaties in Zevenhuizen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan, de realisatie van bouwwerken zijn niet bij recht mogelijk. De gemeente Zuidplas heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een tweetal Rotte Kijkers voor een periode van maximaal 3 jaar (Kruimelbeleid). Voorwaarde is dat er met een ruimtelijke motivering wordt aangetoond dat de bedoelde bouwwerken passen binnen de omgeving.

Wat is een Rotte Kijker

Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven. Zo ontstaat de mogelijkheid tot een wandeling, fietstocht of andere excursie door het landschap aan de hand van uitzichten en verhalen. Het geeft de mogelijkheid als rustpunt of ontmoetingsplek tijdens het fietsen, als picknickplek, maar ook als punt waar iets te lezen valt over het gebied. Aan de hand van omgevingskaarten, routekaarten en infoborden kan meer verteld worden over het ontstaan en de geschiedenis van de Rotte en het omliggende landschap.

Een serie van Rotte Kijkers kan de Rotte als een lijn door het landschap laten zien. Als een bezienswaardige dwarsdoorsnede van het landschap dat gekoesterd mag worden. De Rotte Kijkers zijn niet enkel objecten waarvandaan je kan kijken, maar zijn plekken en momenten om het verhaal van de Rotte en haar landschap te vertellen.

De Rotte Kijkers zijn ontworpen door Kunstenaarsgroep Observatorium en Ontwerpstudio Gridt. Kunstenaarsgroep Observatorium is een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making in Rotterdam. Gridt is een ontwerpstudio en streeft naar het samengaan van beeldende kunst en architectuur. De Rotte Kijkers zijn mogelijk gemaakt door de gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, het Hoogheemraadschap en het programma 750 jaar dam in de Rotte van de gemeente Rotterdam.

Naast dat de een wonderschoon landschap is van verschillende natuurlijke elementen wordt en natuurlijk ook gewoon gewoond. Van grote villa’s tot aan kleine dijkwoningen kun je vinden aan de waterkant. Zo ook in het buurtschap Oud Verlaat waar je het kleinschalige en intense gevoel van de Rotte kan ervaren. Hier zie je de mensen die leven langs het water en elke dag hun uitzicht hebben op de rivier.

Hier aan de waterkant willen de initiatiefnemers een plek maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar verhalen kunnen vertellen over de Rotte. Op deze plek is er een langgerekte ruimte langs de weg en de Rotte. Vlakbij Oud Verlaat kijk je ook hier op de idylle van de Rotte waar je kan zien hoe de mensen aan de rivier wonen en leven.

Het ontwerp is het oorspronkelijk ontwerp van de Rotte Kijker bij Oud Verlaat. Het creëert een zitplek langs het water voor de bewoners en bezoekers van Oud Verlaat. De vorm refereert aan een archetype van een (afgeknotte) molen. De Rotte Kijker Oud Verlaat heeft een doorsnede van circa 5 meter en een bouwhoogte van circa 6 meter.

Toekomstige situatie Willem-Alexander Roeibaan

Tegenover de watervlakte van de Rotte-meren ligt een ander wateroppervlak. Namelijk de Willem Alexander roeibaan, gemaakt voor topsport. De kleine gebouwtjes verraden dat het hier niet alleen gaat om natuurgebied. Ook bevindt zich hier de Zevenhuizerplas met het strand en de woontorens van Nesselande. Naast dat dit gebied is ingericht als natuurgebied heeft het ook waarde als wateropberging voor eventuele overcapaciteit vanuit de Rotte. Op de dijk sta je precies tussen deze twee waters en kun je je verwonderen over de weidsheid en de schaal van dit landschap. Vanaf deze plek zie je de wolkenluchten voorbij gaan en kun je turen naar de horizon. Precies midden in willen de initiatiefnemer het uitzicht markeren en mensen laten stil staan bij wat dit water allemaal te betekenen heeft.

In het midden van deze Rotte Kijker staan, is als in het midden staan van de Rotte. Zoals de vorm weergeeft; tussen twee dijken. Het uitzicht hiervandaan is op twee kanten gericht; richting de Rotte en richting de roeibaan. Men ziet de natuur en men ziet hoe de mens de natuur hier beheerst en gebruikt als recreatie. De Rotte Kijker ligt op een wandelpad en geeft een natuurlijke aanleiding om te betreden. De Rotte Kijker Willem-Alexander Roeibaan heeft een lengte van circa 10 meter en een breedte van circa 2,8 meter en een bouwhoogte van circa 4,5 meter.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Ede – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Ede een ruimtelijke motivering opgesteld voor het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen.

Aanleiding

De Deur is een Evangelie-Pinkster Gemeente (hierna initiatiefnemers) en is te vinden in 64 verschillende steden in Nederland en in meer dan 250 landen. Binnen de gemeente Ede is De Deur (hierna initiatiefnemers) gevestigd op het perceel Bremlaan 33.

De gemeente Ede had het perceel Bremlaan 33 met opstal (voormalig schoolgebouw) in eigendom, de gemeente had dit object in 2013 niet meer nodig om gemeentelijk beleid te realiseren. Vanaf 1 oktober 2013 heeft de gemeente Ede het object dan ook verhuurd aan de initiatiefnemers voor de periode van zeven jaar.  De initiatiefnemers hebben het voormalig schoolgebouw in gebruik genomen als kerkgebouw. De overeengekomen huurperiode van zeven jaar is inmiddels verstreken. De gemeente Ede heeft inmiddels een koopovereenkomst opgesteld om de gronden over te dragen aan de initiatiefnemers

In het geldend bestemmingsplan ‘Maanderweg e.o.’ is het perceel Bremlaan 33 echter uitsluitend bestemd voor  onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen is dan ook in strijd met het geldend bestemmingsplan. Voordat de koopovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers gesloten wordt, zal er een procedure gevolgd moeten worden om het feitelijk gebruik van het perceel in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Ede een verzoek voorgelegd om gebruik te kunnen maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit geldend bestemmingsplan. De gemeente kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en andere maatschappelijke en culturele voorzieningen toestaan. De gemeente Ede heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor religieuze voorzieningen.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Ede – Wageningen in het deelgebied Bloemen en Vogelbuurt. Het plangebied ligt te midden van de Bremlaan, de Kamperfoelielaan, de Landbouwlaan en de Hakselseweg.

Het plangebied betreft kadastraal perceel 9106 met een oppervlakte van 3820 m2. Binnen het plangebied staat een voormalig schoolgebouw, een klein schuurtje en een fietsenstalling. Het voormalige schoolgebouw wordt sinds 2013 gebruikt als kerkgebouw. In het kerkgebouw zijn zestig zitplaatsen aanwezig. Het plangebied bestaat verder uit groene grasruimtes, verharde parkeerplekken en enkele solitaire bomen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt de bestemming ‘Maatschappelijk’ afgestemd op de feitelijke situatie, het gebruik van het perceel voor religieuze voorzieningen wordt hiermee geformaliseerd. Het betreft de planologische gebruikswijziging, het feitelijk gebruik van het perceel veranderd niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Vleesverwerkingsbedrijf naar twee-onder-één-kap woning

Kampen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een twee-onder-één-kap woning aan de Sint Nicolaasdijk 81 te Kampen. Het perceel Sint Nicolaasdijk 81 heeft in het geldend bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’. De realisatie van reguliere woningen binnen deze bestemming is in strijd met het bestemmingsplan. Om de twee-onder-één-kap woning op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 mogelijk te maken is het nodig dat er een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan plaatsvindt, danwel een bestemmingsplan wijziging. Het afwijken is mogelijk door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Aanleiding

De initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel Sint Nicolaasdijk 81 in Kampen. Op dit perceel was een vleesverwerkingsbedrijf gevestigd. Door beëindiging van het bedrijf per 1 augustus 2020 is het gebruik van het perceel en de opstallen stil komen te liggen. Initiatiefnemers zijn voornemens om de bebouwing op het perceel af te breken en daarvoor in plaats een twee-onder-één-kap woning met bijgebouwen te realiseren.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Kampen, in de wijk Hagenbroek. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door het perceel Sint Nicolaasdijk 83, aan de noordzijde door het perceel Haatlanderdijk 4, aan de oostzijde door het perceel Sint Nicolaasdijk 79 en aan de zuidzijde door de Sint Nicolaasdijk.

Het plangebied ligt in de hoek van de Sint Nicolaasdijk en de Haatlanderdijk en betreft het kadastraal perceel nummer 16040. Dit kadastraal perceel heeft een oppervlakte van 980 m2. In het plangebied staan een tweetal voormalige bedrijfsgebouwen. Deze gebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 360 m2.

Toekomstige situatie

De nieuw te bouwen twee-onder-één-kapwoning voegt zicht in het bebouwingslint van de Sint Nicolaasdijk qua volume, materialisering en positionering. De twee-onder-één-kapwoning wordt met de voorzijde georiënteerd op de Sint Nicolaasdijk, waarbij de nieuwbouw achter de rooilijn ligt t.o.v. de naastgelegen woningen op nummer 79 en nummer 83. De voorgevelrooilijn van de nieuwe twee-onder-één-kap woning ligt op ongeveer 7 meter uit de rand van de openbare ruimte. Er ontstaat hierdoor een iets diepere voortuin, deze variatie in de bebouwingslijn is kenmerkend voor de oude zeedijk.

De twee-onder-één-kap woning wordt op circa 2,9 meter uit de westelijke en oostelijke perceelgrens gesitueerd. Op het perceel komt een twee-onder-één-kap woning met een breedte van 14 meter en een diepte van 11 meter. De goot- en bouwhoogte bedraagt respectievelijk 3 meter en 8,5 meter. Voor wat betreft het bebouwingsvolume heeft de twee-onder-één-kap woning de verschijningsvorm van een enkelvoudig volume wat kenmerkend is voor de bebouwing aan de oude zeedijk. Aan de achtergevel wordt de twee-onder-één-kap woning uitgebouwd met een diepte van 8,5 meter en een breedte van 7 meter. De bouwhoogte van uitbouw bedraagt 2,8 meter.

Op het perceel Sint Nicolaasdijk 81 worden beheersmaatregelen getroffen in de vorm van een geluidscherm om de geluidbelasting te reduceren. Dit scherm wordt aan de oostzijde van perceel gerealiseerd.

Heeft u ook een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw
Ruimtelijke onderbouwing Buurtweg 95

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de gemeente Ermelo een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het bouwen van een schuur, plaatsen verlichting, plaatsen hekwerk en gebruik gronden aan de Buurtweg 95 te Speuld. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan. Het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Aanleiding

De initiatiefnemer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanleggen van een paardenbak, het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen van de longeerbak op het perceel Buurtweg 95. De voorzieningen worden aangelegd voor particulier gebruik ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren. Daarnaast worden er twee bestaande paardenbakken, een renbaan en een bijgebouw verwijderd.

Locatie

Het betreffende perceel ligt nabij het buurtschap Speuld, ten zuiden van de bebouwingsconcentratie aan de Garderenseweg. Het plangebied is gelegen aan de Buurtweg 95 en staat kadastraal bekend onder: gemeente Ermelo, sectie D, nummer 1921. De Buurtweg vormt een rustige, landelijke route. Aan weerszijden van Speuld liggen de bossen/ heidegebieden van de Veluwe.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

In de gewenste situatie worden de twee bestaande paardenbakken en de renbaan verwijderd en ingevuld als gras en/of weidegebied. Het bijgebouw wordt gesloopt, de woning en de longeerbak blijven behouden. Aan de achterzijde van het perceel wordt een nieuwe paardenbak gerealiseerd. De longeerbak wordt verplaatst en tegen de nieuwe paardenbak aan gesitueerd. De te realiseren paardenbak zal omrand worden door beplanting. De te verplaatsen longeerbak wordt ook omzoomd door beplanting. Aan de noordzijde van het perceel, ter hoogte van de bestaande longeerbak, wordt een nieuw bijgebouw geplaatst. Hierdoor valt het bijgebouw minder op en wordt een breder doorzicht vanaf de Buurtweg richting het achterliggende landschap gecreëerd. Deze ontwikkeling is daarmee passend in het landschap en levert een verbetering op voor de ruimtelijke kwaliteit.

Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische enclave en Speuld’ is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.
Vanaf 1 maart 2018 heeft de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis

Reacties uitgeschakeld voor Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_nieuwe situatie
ruimtelijke onderbouwing Nunspeet_bestemmingsplan

Vierhouten – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Buro Holdijk en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een landhuis aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten.

Aanleiding

Aan de Plaggeweg 135 te Vierhouten is een plan opgesteld voor de uitbreiding en verbouwing van het landhuis. Het landhuis heeft een oppervlakte van ongeveer 209 m2, na de verbouw bedraagt de oppervlakte ongeveer 228 m2. Het vergroten van het landhuis past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Nunspeet. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het perceel aan de Plaggeweg te Vierhouten ligt ten noordwesten van de kern Vierhouten in het buitengebied. Het perceel maakt deel uit van landgoed ‘De Roostee’. Dit landgoed is geregistreerd onder de Natuurschoonwet (Nsw). Landgoed ‘De Roostee’ (circa 50 hectare) maakte tot 1930 deel uit van het veelomvattende gebied van het Ronde Huis van Frank van Vloten. In 1930 kwam het terrein in bezit van de familie Droste. De naam ‘De Roostee’ is een kwinkslag naar de naam van de eigenaar en het nabij gelegen Mythstee. Het landgoed is niet toegankelijk voor publiek. In het terrein liggen enkele vennen, waaronder de ‘Witte Klap’.

Toekomstige situatie en ruimtelijke onderbouwing

De bestaande aanbouw aan de westgevel wordt vervangen door nieuwbouw. De nieuwe aanbouw bestaat uit een bibliotheek en trappenhuis op de begane grond, een uitkijkpost op de eerste verdieping en een bergzolder. De nieuwe aanbouw wordt onderkelderd uitgevoerd, de kelder is bereikbaar via een vaste trap. Aan de noordgevel wordt de kap visueel naar beneden doorgetrokken met houten spanten, hieronder bevindt zicht een terras. De aanbouw is qua kleur, materiaal en vormgeving in samenhang met het landhuis.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten.

Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan

Reacties uitgeschakeld voor Kampen – Renovatie historische boerderij, Herziening bestemmingsplan
Situatie Buitendijksweg 6 Kampen
Voorgevel Buitendijksweg 6 Kampen
Verbeelding bestemmingsplan Buitendijksweg 6 Kampen

Kampen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Kampen een bestemmingsplanherziening opgesteld voor de toevoeging van een extra woning aan de Buitendijksweg 6 te Kampen.

Aanleiding

Op het perceel aan de Buitendijksweg 6 te Kampen staat een woning, een hooischuur, een stal en een voormalige woonboerderij (1774). De boerderij uit 1774 is erg vervallen maar onder de ‘laag van veroudering’ is een prachtige historische boerderij zichtbaar waarbij nog veel historische details zijn te zien. Nu de boerderij (al jaren) niet meer in gebruik is als agrarisch gebouw, wil de initiatiefnemer deze graag gebruiken als woning. Het toevoegen van een extra woning past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 van de gemeente Kampen. Een aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie

Het plangebied aan de Buitendijksweg 6 te Kampen ligt ten westen van de kern Kampen in het buitengebied. Dit is het overgangsgebied tussen het Drontermeer en het stedelijk gebied van Kampen. Het plangebied is in gebruik als woonerf, ontsluiting vindt plaats op de Buitendijksweg.

Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie zal het erf géén grote verandering ondergaan, maar meer in ere hersteld worden. Wel zal de bestaande boerderij uit 1774 opnieuw gebruikt gaan worden als woning. De boerderij zal in zijn geheel gerestaureerd/ gerenoveerd worden. Dit met als doel de complete boerderij bewoonbaar te maken. Met dit plan is er een ontwerp voorgelegd dat rekening houdt met, en waarde toekent aan, de planologische en beeldbepalende kwaliteit en de directe omgeving. Waardoor wonen op een eeuwenoude boerderij anno 2016 mogelijk is, en daardoor een karakteristiek beeld in stand gehouden kan worden.

Door de gewenste ontwikkeling krijgt het erf twee wooneenheden, de toevoeging van een extra woning heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2014 is de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde een ruimtelijke onderbouwing op waarin wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het toekomstige beleid. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de, bij de afweging betrokken, belangen en aspecten. De ruimtelijke onderbouwing vormt samen met regels en verbeelding de herziening van het bestemmingsplan

Herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2017 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991207-VB01, Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6, ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de voormalige karakteristieke bedrijfswoning als burgerwoning in gebruik te nemen. Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl