Inpassingsplan

Wanneer uw initiatief effect heeft op de omgeving en/of omliggende percelen wordt er in een goede ruimtelijke onderbouwing ingegaan op de stedenbouwkundige landschappelijke inpassing van het plan. Hier wordt onderbouwd waarom de toekomstige ontwikkeling past binnen het betreffende gebied. Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgd dit voor u.

Een stedenbouwkundige landschappelijke inpassing

Een stedenbouwkundige landschappelijke inpassing

Wat is een  stedenbouwkundige inpassing ?

Een stedenbouwkundige inpassing gaat in op de volgende zaken: de huidige situatie en toekomstige situatie, het Rijks – provinciaal – gemeentelijk beleid, analyse van de omgeving op het vlak van landschap, stedenbouw en architectuur, een ruimtelijk gewenste inpassing met uitgangspunten / randvoorwaarden en de beeldkwaliteit. Voor de duidelijkheid worden de analyse en inpassing verbeeld in de vorm van een schets.

Afhankelijk van de gemeente kan dit document aan het college van B&W worden voor gelegd ter besluitvorming, na besluitvorming kan men verder gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing en/of bestemmingsplan.