Stedenbouwkundige inpassingsplan

Wanneer uw initiatief effect heeft op de omgeving en/of omliggende percelen wordt er in een goede ruimtelijke onderbouwing ingegaan op de stedenbouwkundige landschappelijke inpassing van het plan. Hier wordt onderbouwd waarom de toekomstige ontwikkeling past binnen het betreffende gebied. Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgd dit voor u.

Een stedenbouwkundige landschappelijke inpassing

Een stedenbouwkundige landschappelijke inpassing

Wat is een  stedenbouwkundige inpassing ?

Een stedenbouwkundige inpassing gaat in op de volgende zaken: de huidige situatie en toekomstige situatie, het Rijks – provinciaal – gemeentelijk beleid, analyse van de omgeving op het vlak van landschap, stedenbouw en architectuur, een ruimtelijk gewenste inpassing met uitgangspunten / randvoorwaarden en de beeldkwaliteit. Voor de duidelijkheid worden de analyse en inpassing verbeeld in de vorm van een schets. Het betreft hier een handschets met een digitale opmaak.

Afhankelijk van de gemeente kan dit document aan het college van B&W worden voor gelegd ter besluitvorming, na besluitvorming kan men verder gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing en/of bestemmingsplan.

3D Massastudie

MassatudieEen inpassingschets geeft een goed beeld van een ruimtelijke ontwikkeling op het tweedimensionale vlak. Bij complexere projecten kan het zinvol zijn naast de schets gebruik te maken van een massastudie.

Een massastudie wordt drie dimensionaal opgebouwd en heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de ruimtelijke ontwikkeling. Deze vorm van visualisatie is zeer geschikt om de volumes van uw project in beeld te brengen. Een massastudie is geen definitief ontwerp maar geeft een goed beeld van de stedenbouwkundige visie en zijn relatie met de omgeving. Een eenvoudige en globale massastudie kan al leiden tot het gewenste succes.