Verkavelingsplan

Verkavelingstekening

Verkavelingstekening

De gemeentelijke overheid vraagt voor steeds meer projecten waar verdeling of herverdeling van kavels plaatsvindt om een verkavelingsplan. Dit plan kan onderdeel zijn van het principeverzoek, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Samen met u als opdrachtgever ga ik uw ideeën en schetsen uitwerken in een verkavelingsplan dat aansluit op de wensen en mogelijkheden.

Wat is een verkavelingsplan?

Een verkavelingsplan is een gedetailleerd ontwerp van de verdeling van een grond die bestemd is voor woningen, landbouw of industrie. Bij (nieuw)bouw of herinrichting van industrie of agrarisch grondgebied dient nauwkeurig onderzocht te worden op welke wijze de ruimtelijke inrichting van het betreffende perceel vorm gaat krijgen. Het geeft inzicht in de verdeling tussen de bebouwing, de wegen en het openbare groen.

De digitale uitwerking van een handschets

U levert het globale programma van gebouwen, groen en infra als een handmatige schets. Deze handschets worden door mij globaal uitgewerkt in een CAD-programma. Hierbij zijn de onderdelen van het grondgebruik afleesbaar (water, groen, verharding, bebouwingsvlekken, etc). Om het programma globaal door te laten rekenen door uw planeconoom worden de diverse onderdelen voorzien van oppervlaktematen.

Een stap verder komen we tot een uitwerking van het globale inrichtingsmodel tot een stedenbouwkundig ontwerp. Het vlekkenplan wordt op een hoger detailniveau uitgewerkt. De hoofdlijnen van het vlekkenplan worden vertaald in harde hoofdmaten voor infrastructuur, percelen en bebouwing.

Advies over het aanvragen van een verkavelingsplan?

Uw principeverzoek, wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning laten slagen? Ik help u graag bij het in beeld brengen van de verkaveling. Neem contact met mij op voor meer advies of een afspraak.