Ruimtelijke onderbouwing opstellen

Wanneer uw initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan, maar de gemeente wil wel meewerken, dan geldt de uitgebreide procedure van de omgevingsvergunning. Deze uitgebreide procedure dient te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Huisman | Ruimte & Visualisatie verzorgd de ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning.

Een ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning geeft weer waarom een plan uitvoerbaa

Een ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning geeft weer waarom een plan uitvoerbaar is.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing ?

Een goede ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het aanvaardbaar is dat uw initiatief afwijkt van het bestemmingsplan. Hierin wordt beschreven dat uw bouwplan past binnen de beleidskaders van de gemeente en dat de wijziging weinig tot geen gevolgen heeft voor de omgeving.

Procedure onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een onderdeel van een uitgebreide procedure omgevingsvergunning. Deze uitgebreide procedure bestaat o.a. uit een voorbereiding, een aanvraag, een ontwerpbesluit, definitief besluit en een verklaring van geen bedenkingen. Het ontwerpbesluit en definitief besluit liggen zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijze of beroep indienen. Bij een uitgebreide procedure wordt het besluit op de aanvraag in principe binnen 26 weken genomen. De ruimtelijke onderbouwing dient als een gebiedsgericht besluit raadpleegbaar te worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt op de volgende zaken ingegaan: het plangebied, de huidige en toekomstige situatie, de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het plan, toetsing aan relevant Rijks – provinciaal – gemeentelijk beleid, geldende planologische situatie, onderzoeksaspecten, financiële uitvoerbaarheid en een gemotiveerde ruimtelijke onderbouwing.
De onderzoeksaspecten bestaan uit: archeologie, flora en fauna, water, bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en geur. Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijke onderbouwing opstellen?

Graag stel ik voor de ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.