Elspeet – Nieuwe vrijstaande woning

Elspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Nunspeet een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Krommeweg 25 in Elspeet.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Krommeweg 25 in Elspeet. Op dit perceel staat een woning welke sinds 2010 niet meer in gebruik is. Initiatiefnemer heeft de wens om de bestaande woning te slopen en een nieuwe woning, met beperkte omvang, te realiseren op dit perceel. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het perceel aan de Krommeweg 25 te Elspeet ligt ten noordwesten van de kern Elspeet. Het perceel heeft een oppervlakte van 6 are 77 ca. Op het perceel bevindt zich een woning en daarbij behorende opstallen met een totaal oppervlakte van circa 140 m2. De locatie Krommeweg 25 kan worden aangemerkt als inbreidingslocatie. Het perceel ligt binnen bestaand stedelijk gebied en wordt aan twee zijden ingesloten door woonbebouwing.  Het plangebied wordt aan de noordzijde begrenst door de Krommeweg, aan de oostzijde door perceel Krommeweg 23, aan de zuidzijde door perceel 7364 en aan de oostzijde door perceel Krommeweg 27. Ontsluiting van het perceel vindt plaats op de Krommeweg.

Toekomstige situatie

Voor het perceel Krommeweg 25 is een plan opgesteld voor de realisatie van een kleine vrijstaande seniorenwoning (inhoud<300 m3). De bestaande bebouwing op het perceel met een oppervlakte van circa 140 m2 wordt gesloopt. Door nieuwe bebouwing te realiseren met een beperkte inhoud ( maximaal 300 m3) zal er niet alleen sprake zijn van ruimtelijk aantrekkelijke herontwikkeling op een inbreidingslocatie ook wordt gebouwd in het goedkope segment, waardoor de woning zowel geschikt is voor de doelgroep “senioren” als “starters”. De locatie is goed bereikbaar en ligt op slechts 900 meter afstand van het centrum van Elspeet. De sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van de nieuwe bebouwing levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het straatbeeld wordt hierdoor verbeterd.

Duurzaamheid

Het streven is om de nieuwe woning te realiseren met aandacht voor energie en klimaat. Door te bouwen met de standaard van de toekomst zijn de woningen voorbereid op klimaatverandering en heeft het een hogere toekomstwaarde. Uitgangspunt in het plangebied is ‘nul-op-de-meter’ woning. De woning is meer dan goed geïsoleerd en er wordt geen gas gebruikt. De woning wordt voorzien van zonnepanelen en een hybride warmtepomp.

Planstatus

De gemeente Nunspeet heeft medewerking verleend aan dit initiatief. De ruimtelijke onderbouwing is door de gemeente Nunspeet gepubliceerd.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.