Vergunningsvrij bouwen

Voor het verbouwen en bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is daar voor geen vergunning
nodig, het vergunningsvrij bouwen. Of een bouwwerk vergunningsvrij is toegestaan hangt af van diverse aspecten. Het moet bijvoorbeeld eerste duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf er vergunningsvrij gebouwd mag worden. Huisman | Ruimte en Visualisatie kan u hierover adviseren.

Bij vergunningsvrij bouwen hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw activiteiten. Het betekent echter niet dat er geen regels meer gelden voor het bouwen Er moet nog steeds voldaan worden aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Vergunningvrije plannen worden ook niet bekeken door de welstandscommissie. Als er echter onaanvaardbare situaties ontstaan, kan een gemeente alsnog ingrijpen.

De regels voor vergunningsvrij bouwen zoals opgenomen in de Wabo zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Gaat het om aanbouwen of bijbouwen, dan wordt het ingewikkelder, omdat hier de bestaande bijgebouwen een rol spelen.

In stappen kunnen we bepalen waar, hoeveel en welke bebouwing op het erf is toegestaan:

Achtererfgebied

U mag alleen op het achtererf vergunningvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor bijbehorende bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook voor het zijerf.

Bebouwingsgebied

Een achtererf mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is bijbouwen alleen voor een percentage van het achtererfgebied toegestaan, het bebouwingsgebied. Als dit bebouwingspercentage bij elke vergroting van het hoofdgebouw opnieuw zou worden toegepast, kan een achtererfgebied alsnog worden volgebouwd.

Oppervlaktebepaling

Zolang de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw de berekende limiet niet overschrijdt, kan er nog worden bijgebouwd.

Bouwhoogte

Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten.

Vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen

Gebruik bouwwerk

Binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw.

Mantelzorg

Huisvesting bestemd voor mantelzorg kan onder voorwaarden ook vergunningvrij zijn. In een woning of in een bouwwerk bij een woning is mantelzorg onder voorwaarden toegestaan. De gemeente kan vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie om de medische behoefte aan mantelzorg te laten onderbouwen.

Huisman | Ruimte en Visualisatie kan voor u uitzoeken waar u wel of geen vergunning voor nodig heeft.