Disclaimer

Algemeen

Huisman | Ruimte & Visualisatie (Kamer van Koophandel 56029101), hierna te noemen Huisman | Ruimte & Visualisatie, verleent u hierbij toegang tot www.huismanruimte.nl (de website) en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door Huisman | Ruimte & Visualisatie en derden zijn aangeleverd. Huisman | Ruimte & Visualisatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en informatief.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden teksten en afbeeldingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huisman | Ruimte & Visualisatie. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

 

Auteursrechten

Alle rechten betreffende de inhoud van deze website liggen bij Huisman | Ruimte & Visualisatie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huisman | Ruimte & Visualisatie.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.