Principeverzoek

Een principe verzoek kan bij het college van burgemeester en wethouders ingediend worden om de haalbaarheid te laten beoordelen voor een project waarvoor een ruimtelijke onderbouwing nodig is. Daarnaast wordt dan door het college geïnventariseerd welke onderzoeken en andere gegevens er noodzakelijk zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. U vraagt het college dan schriftelijk om medewerking te verlenen aan uw project. De kosten hiervan kunnen per gemeente verschillen.

Een vooronderzoek indienen

Als u nog niet weet of de gemeente instemt met uw plannen dan is het slim om eerst een vooronderzoek in te dienen. Hierin wordt een beschrijving en verbeelding van uw plan gegeven. Een vooronderzoek is bedoeld als eerste verkenning voor de gemeente om te bepalen of medewerking aan een planontwikkeling kan worden verleend.  Volgt er een positief advies dan kan er met een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om een principe-uitspraak te doen. In die uitspraak geeft het college aan of zij bereid is mee te werken aan de ontwikkeling. Het is dus belangrijk dat u uw project zo goed mogelijk kunt aanprijzen. Dit voorkomt tegelijk dat de gemeente u later een halt toeroept, nadat u reeds veel geld heeft besteed.

Een principe verzoek is een schriftelijk verzoek aan het college voor medewerking aan het project

Een principe verzoek is een schriftelijk verzoek aan het college voor medewerking aan het project

 

Neem contact op voor een principeverzoek:

 
Succesvol verzonden
Sorry, an error has occured.