Zevenhuizen – Rottekijkers langs de Rotte

Zevenhuizen – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Zuidplas een ruimtelijke motivering opgesteld voor twee Rottekijkers in Zevenhuizen. Een Rottekijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

Aanleiding

Rotterdam, Dam in de Rotte, ontleent zijn naam natuurlijk aan de rivier de Rotte. De rivier ontleent haar ontwikkeling tot handelsroute door de aanleg van de Dam. Oudheidkundig onderzoek heeft uitgewezen de Rotte vanaf 1270 al zo’n belangrijke rol speelt in de omgeving. Dit onderzoek is een concrete aanwijzing dat in 2020 deze ontwikkelingen die de Rotte, stad én regio maken tot wat het nu is, dus maar liefst 750 jaar oud zijn. Voor Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas een hele goede reden om dit te vieren.

Kunstenaarsgroep Observatorium en Studio Gridt (hierna initiatiefnemers) hebben het plan opgevat om langs de Rotte een zestal Rotte Kijkers te situeren. Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Zuidplas een verzoek voorgelegd voor de realisatie van een Rotte Kijker op twee locaties in Zevenhuizen. Het initiatief past echter niet binnen het geldend bestemmingsplan, de realisatie van bouwwerken zijn niet bij recht mogelijk. De gemeente Zuidplas heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een tweetal Rotte Kijkers voor een periode van maximaal 3 jaar (Kruimelbeleid). Voorwaarde is dat er met een ruimtelijke motivering wordt aangetoond dat de bedoelde bouwwerken passen binnen de omgeving.

Wat is een Rotte Kijker

Een Rotte Kijker is een kunstwerk dat ook fungeert als verblijfsplek, uitkijkpunt én infopunt. Het object combineert het kijken en bekeken worden, en door het plaatsen van meerdere objecten is een route langs de Rotte vorm te geven. Zo ontstaat de mogelijkheid tot een wandeling, fietstocht of andere excursie door het landschap aan de hand van uitzichten en verhalen. Het geeft de mogelijkheid als rustpunt of ontmoetingsplek tijdens het fietsen, als picknickplek, maar ook als punt waar iets te lezen valt over het gebied. Aan de hand van omgevingskaarten, routekaarten en infoborden kan meer verteld worden over het ontstaan en de geschiedenis van de Rotte en het omliggende landschap.

Een serie van Rotte Kijkers kan de Rotte als een lijn door het landschap laten zien. Als een bezienswaardige dwarsdoorsnede van het landschap dat gekoesterd mag worden. De Rotte Kijkers zijn niet enkel objecten waarvandaan je kan kijken, maar zijn plekken en momenten om het verhaal van de Rotte en haar landschap te vertellen.

De Rotte Kijkers zijn ontworpen door Kunstenaarsgroep Observatorium en Ontwerpstudio Gridt. Kunstenaarsgroep Observatorium is een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making in Rotterdam. Gridt is een ontwerpstudio en streeft naar het samengaan van beeldende kunst en architectuur. De Rotte Kijkers zijn mogelijk gemaakt door de gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, het Hoogheemraadschap en het programma 750 jaar dam in de Rotte van de gemeente Rotterdam.

Naast dat de een wonderschoon landschap is van verschillende natuurlijke elementen wordt en natuurlijk ook gewoon gewoond. Van grote villa’s tot aan kleine dijkwoningen kun je vinden aan de waterkant. Zo ook in het buurtschap Oud Verlaat waar je het kleinschalige en intense gevoel van de Rotte kan ervaren. Hier zie je de mensen die leven langs het water en elke dag hun uitzicht hebben op de rivier.

Hier aan de waterkant willen de initiatiefnemers een plek maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar verhalen kunnen vertellen over de Rotte. Op deze plek is er een langgerekte ruimte langs de weg en de Rotte. Vlakbij Oud Verlaat kijk je ook hier op de idylle van de Rotte waar je kan zien hoe de mensen aan de rivier wonen en leven.

Het ontwerp is het oorspronkelijk ontwerp van de Rotte Kijker bij Oud Verlaat. Het creëert een zitplek langs het water voor de bewoners en bezoekers van Oud Verlaat. De vorm refereert aan een archetype van een (afgeknotte) molen. De Rotte Kijker Oud Verlaat heeft een doorsnede van circa 5 meter en een bouwhoogte van circa 6 meter.

Toekomstige situatie Willem-Alexander Roeibaan

Tegenover de watervlakte van de Rotte-meren ligt een ander wateroppervlak. Namelijk de Willem Alexander roeibaan, gemaakt voor topsport. De kleine gebouwtjes verraden dat het hier niet alleen gaat om natuurgebied. Ook bevindt zich hier de Zevenhuizerplas met het strand en de woontorens van Nesselande. Naast dat dit gebied is ingericht als natuurgebied heeft het ook waarde als wateropberging voor eventuele overcapaciteit vanuit de Rotte. Op de dijk sta je precies tussen deze twee waters en kun je je verwonderen over de weidsheid en de schaal van dit landschap. Vanaf deze plek zie je de wolkenluchten voorbij gaan en kun je turen naar de horizon. Precies midden in willen de initiatiefnemer het uitzicht markeren en mensen laten stil staan bij wat dit water allemaal te betekenen heeft.

In het midden van deze Rotte Kijker staan, is als in het midden staan van de Rotte. Zoals de vorm weergeeft; tussen twee dijken. Het uitzicht hiervandaan is op twee kanten gericht; richting de Rotte en richting de roeibaan. Men ziet de natuur en men ziet hoe de mens de natuur hier beheerst en gebruikt als recreatie. De Rotte Kijker ligt op een wandelpad en geeft een natuurlijke aanleiding om te betreden. De Rotte Kijker Willem-Alexander Roeibaan heeft een lengte van circa 10 meter en een breedte van circa 2,8 meter en een bouwhoogte van circa 4,5 meter.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.