Foudgum – Boerderij met dagbesteding

Foudgum – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Noardeast-Fryslân een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van dagbesteding, een kleinschalige camping, een landwinkeltje en een bed- en breakfast op het perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de F. Haverschmidtwei 2 in Foudgum. Op dit perceel staat een boerderij met agrarische opstallen. Er vinden op het perceel geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats. De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Op basis van het bestemmingsplan is het niet toegestaan. Voor de realisatie van dit initiatief zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Foudgum. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de F. HaverSchmidtwei, aan de zuidzijde door de Aesgemawei en aan de oostzijde door de agrarische weidegronden. Het plangebied staat kadastraal bekend als perceelnummer 222, 810 en 789. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 hectare.

Op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De bebouwing bestaat uit een boerderij met diverse opstallen. Het perceel wordt nu alleen voor woondoeleinden gebruikt, er vinden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. Het perceel heeft een ontsluiting op de F. HaverSchmidtwei.

Toekomstige situatie

De wens van de initiatiefnemer is om op het perceel F. HaverSchmidtwei 2 een dagbesteding te realiseren voor mensen met een beperking. Ze willen dat deze mensen graag zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Het maximaal aantal cliënten zal tien zijn. In de toekomst is het de wens om samen met de cliënten een aantal activiteiten te ontplooien, te weten:

  1. een tentenkamp met vier safari tenten;
  2. een landwinkeltje voor eigengemaakte producten en cadeau artikelen (met koffie en thee);
  3. een bed- en breakfast.

Het is de bedoeling om de tenten, het landwinkeltje en bed- en breakfast met de cliënten van de dagbesteding te runnen. Het streven is er om dit binnen twee jaar te realiseren. Het landwinkeltje (productie gebonden detailhandel) en bed- en breakfast worden in de bestaande boerderij gerealiseerd. De dagbesteding vindt plaats in het bestaande bijgebouw achter de boerderij. De vier safari tenten worden geplaatst op het bestaande grasveld, achter de boerderij. Deze tenten zijn bedoeld voor vier personen.

Planstatus

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is door de gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld.

Heeft u ook een bestemmingsplan nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.