Familie en vrienden erf

U heeft een agrarisch bedrijf in het landelijk gebied. De omliggende gronden, het woonperceel, de boerderij en de schuren zijn al decennialang in het bezit van uw familie. Omdat u ouder wordt, en er geen opvolgers zijn, gaat u het agrarisch bedrijf beëindigen, de schuren komen leeg te staan en deze kunnen worden gesloopt. U maakt gebruik van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen, de subsidieregeling sanering kalverhouderijen, de ruimte voor ruimte regeling, de rood voor rood regeling of van functieverandering. Uzelf, uw gezin en wellicht andere familieleden hebben echter een emotionele band opgebouwd met deze plek in deze omgeving. Uw wens is hier te blijven wonen met uw gezin. Wellicht is dan een ‘Familie en vrienden erf’ voor u de oplossing, een transformatie van boerenerf naar woonerf.

Transformatie van boerenerf naar woonerf

Nieuw ‘noaberschap’ als invulling voor vrijkomende agrarische locaties. Het ‘Familie en vrienden erf’ is zo ontworpen en bedacht volgens de principes van de ‘Positieve gezondheid’. Wonen en werken in een groen landschap. Het ‘Familie en vrienden erf’ biedt ruimte aan ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen is welkom binnen deze. Samen vormen ze een woongemeenschap, waarin noaberschap centraal staat. Iedereen heeft zijn eigen plek binnen het collectief wonen. Als je samen iets wilt doen, dan kun je dat opzoeken in de collectieve buitenruimten. De buitenruimte van deze woongemeenschap wordt beheerd in een VVE constructie. Het collectief wonen in deze omgeving is prettig en veilig. Het is voor mensen die lekker buiten willen wonen en die houden van groen, van beesten, van hobbyen in de schuur. Het is voor mensen die houden van vrijheid. Het is voor mensen die net iets meer aandacht hebben voor de natuur, voor de omgeving en voor elkaar in een ongedwongen vorm van betrokkenheid. Deze mensen passen binnen een ‘Familie en vrienden erf’.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek. 

Noaberschap

Een gezonde mix van collectief wonen voor ouderen, kinderen en vrienden in een landschappelijke omgeving. Veel ouderen die leven in kleine dorpen, die wanneer ze afhankelijk worden van zorg, graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Door het ontbreken van geschikt woonplekken verlaten deze ouderen hun omgeving en worden ze gedwongen om te leven in woonzorgcomplex buiten hun vertrouwde omgeving. Het concept ‘Familie en vrienden erf ‘ speelt in op de woonbehoefte van ouderen, hun kinderen- en kleinkinderen. Deze vorm van een woongemeenschap wil de balans herstellen tussen familieleven en zelfstandigheid. Door ouders en kinderen te laten wonen naast hun eigen opa’s en oma’s. Door sociale verbanden te leggen tussen mensen in nieuwe levensfasen. Veel dertigers c.q. veertigers zitten in de situatie dat ze hun ouders ouder zien worden, terwijl ze op grote afstand van elkaar leven. Ze zijn niet in staat lichte zorgtaken uit te voeren, terwijl ze het wel zouden willen. Omgekeerd zouden ouderen graag voor hun kleinkinderen zorgen, maar zien door de afstand praktische bezwaren. Kinderopvang en het organiseren van taken in en rond het huishouden zijn steeds lastiger te combineren met een baan en zijn door wegvallende overheidssteun steeds duurder geworden. Met een transformatie van boerenerf naar woonerf, in de vorm van collectief wonen, worden de zorgmogelijkheden voor kinderen en de flexibiliteit van het huishouden aanzienlijk vergroot zonder dat hier hoge kosten tegenover staan. Door het wegnemen van de fysieke afstand kunnen alle familieleden op een natuurlijke manier zorgtaken voor elkaar verrichten. Samen vormen ze een kleine woongemeenschap waarin noarberschap centraal staat. Hier kunnen ouderen met hun kinderen gaan wonen, maar ook de combinatie met vrienden behoort tot de mogelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen plek binnen het ‘Familie en vrienden erf’.

Het ‘Familie en vrienden erf’ is een planconcept dat in samenwerking met Cittanova ontwikkeld is. Cittanova is een bureau voor planontwikkeling dat projecten bedenkt, ontwikkeld, stimuleert, begeleid en realiseert.

Sociale ruimte

In elk ‘Familie en vrienden erf’ is een gemeenschappelijke moestuin of boomgaard aanwezig. Elk ‘Familie en vrienden erf’ heeft een sociale ruimte, de buurtschuur. Dat kan een kleine werkplaats zijn of ontmoetingsruimte voor spontane ontmoetingen, een moestuin, een buurtbarbecue, buitenspelen, een boek uitzoeken uit de gezamenlijke boekenkast of
een boodschappenservice. Het gemeenschappelijk groen speelt een verbindende rol tussen de bewoners van deze woongemeenschap. Diversiteit wordt gestimuleerd. Mensen op leeftijd, met een beperking of zorgbehoefte, gezinnen, singles en koppels zijn op ongedwongen wijze verenigd en kijken naar elkaar om binnen dit collectief wonen.

Jongeren en ouderen

Jongeren en oudere komen elkaar niet altijd tegen. Soms zijn er sterke familiebanden. Maar op het maatschappelijk toneel leven ze langs elkaar heen. Dat is jammer want onbekend maakt onbemind. Als kinderen op jonge leeftijd al optrekken met ouderen is dat
gunstig voor de beeldvorming. Ook omgekeerd! Ouderen die jongeren veelvuldig ontmoeten hebben een positiever beeld bij jongeren. Ze kunnen van elkaar leren, elkaar helpen en elkaar op allerlei terreinen versterken. Op een Familie en vrienden erf is plek voor alle leeftijden, het concept is deels geïnspireerd door de vergrijzing. Als mensen ouder en zorgbehoevend worden, moeten ze vaak verhuizen omdat er in het dorp geen geschikte woningen voor hen zijn. Maar ze zouden het liefst in het dorp blijven. Door een transformatie van boerenerf naar woonerf blijven de mensen in de vertrouwde sociale omgeving. Daarnaast zijn er jongeren die in het dorp zijn opgegroeid en in de vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Ook die doelgroep wordt bediend. Het collectief wonen op een Familie en vrienden erf draagt ook bij aan de levensvatbaarheid van bestaande voorzieningen.

Advies?

Wilt u weten binnen welke bestemming uw perceel valt ? Vraag hier bestemmingsplan informatie over uw perceel aan !

Groen

Los van het collectief wonen zijn er ook andere manieren om jong en oud met elkaar te verbinden. Zoals in het groen! In de generatietuinen binnen het Familie en vrienden erf kunnen jongeren en ouderen lekker leren over de natuur, ontspannen, genieten van de plantjes en bloemen. De kennis en vaardigheden die jongeren en kinderen nodig hebben, krijgen ze van behulpzame ouderen met groene vingers. Groenten en fruit wordt deels zelf gegeten, deels verkocht aan het plaatselijke restaurant. Met de opbrengst kunnen de jongeren en kinderen weer nieuwe zaden en benodigdheden aanschaffen en leren zij wat komt kijken bij ‘ondernemen’. Een transformatie van boerenerf naar woonerf voor ouderen en jongeren, is ook een agrarische kennisoverdracht van oud naar jong.

Duurzaamheid

De transformatie van boerenerf naar woonerf moet gereed zijn voor een duurzame toekomst. Dit willen wij bereiken door het Familie en vrienden erf te bouwen zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu en een zo laag mogelijke (CO2) voetafdruk. Bij het ontwikkelen van het ‘Familie en vriendenerf’ wordt ook rekening gehouden met de (CO2) voetafdruk die de woningen en het collectief wonen achterlaten op het milieu. Dit willen we bereiken door zowel op het gebied van energievoorziening als op het gebied van materialengebruik overwogen en bewuste keuzes te maken.

Speerpunten

  1. De ruime groene gezamenlijke ruimtes worden beheerd en onderhouden door de bewoners van het ‘Familie en vriendenerf’
  2. Het collectief wonen van familie en vrienden zorgt er voor, dat de kleinkinderen op natuurlijke manier contact hebben met hun grootouders.
  3. Landelijk wonen met aanwezigheid van boomgaard – eetbare tuinen – hobby schuur voor binding en ontmoeting
  4. Een woongemeenschap voorkomt vereenzaming, denk aan het Corona virus ( ouderen zaten opgesloten) kunnen dan op gepaste wijze en afstand naar buiten en elkaar ontmoeten in een afschermde glazenkas. Energiezuinige en duurzame woningen in biologisch landschap.
  5. Samenwonen c.q. samenwerken op het erf met familie en vrienden. Gemeenschappelijke voorzieningen: ontmoetingsruimte, hobbyruimte, wasruimte, gastenverblijf, fietsenberging, werkplaats en tuinschuur
  6. Een ieder woont samen maar ook op zichzelf en privacy is gewaarborgd.

Meer weten?

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden bij het omzetten van een agrarische bestemming naar woonbestemming. U kan dit als particulier alleen oppakken, maar u kan dit ook aan mij vragen. Ik kan uw belangen behartigen en het traject van van transformatie met u doorlopen. Het kan zijn dat u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen heeft. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.