Inspraakreactie en zienswijze

Het proces van totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan geeft u verschillende mogelijkheden tot inspraak, bezwaar en beroep. Huisman kan u adviseren over het opstellen van een zienswijze.