Stedenbouwkundig ontwerp

Stedenbouwkundig ontwerp gaat over het onderzoeken van de haalbaarheid van een bouwplan op een bepaalde locatie middels visualisatie. Vaak is dit ontwerp onderdeel van het stedenbouwkundig plan. Tijdens het ontwerpproces met alle betrokkenen is dit het belangrijkste communicatiemiddel.

Als stedenbouwkundig tekenaar breng ik uw idee of stedenbouwkundig plan tot leven. Met mijn jarenlange ervaring als tekenaar voor particulier- en overheidsprojecten ben ik bekend van de belangen van beide kanten. Mijn goed doordachte visualisaties maken uw stedenbouwkundig plan voor u als opdrachtgever en belanghebbenden tastbaar!

Het overdragen van ruimtelijke informatie door middel van visuals is belangrijk voor stedenbouwkundige ontwikkelingen. De visie op ruimtelijke ontwikkelingen worden veelal tekstueel vastgelegd, voor vakgenoten begrijpbaar, maar voor de leek vaak onduidelijk. Het visualiseren van deze ruimtelijke ontwikkelingen geeft duidelijkheid en creëert draagvlak waarmee de succeskans wordt vergroot. Voor dit traject zijn verschillende presentatietechnieken mogelijk van analoge schetstekening tot een digitaal 3D-model.

Verschillende ontwerpen

3D-massastudie
Een goede 3D-massastudie van uw bouwplan vertelt vaak meer dan woorden.

Bezonningstudie
Heeft een nieuw bouwplan invloed op de schaduwvorming op de huidige situatie? In een vroeg stadium van het project is het belangrijk om te weten of belanghebbenden hier hinder van ondervinden.

Ruimtelijk tekenwerk
Plattegronden van stad, dorp, woonwijk, kavel, tuin of woning in beeld

Verkavelingsplan
Een stedenbouwkundig handshets wordt met een CAD programma maatvast gemaakt

Fotomontage
Hoe komt de nieuwe situatie er precies uit te zien? Een schets, tekening en massastudie helpen bij de beeldvorming. Een foto montage kan dit nog eens versterken.

Impassingsschets
Visualiseert door middel van een schets huidige situatie en toekomstige situatie.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

Een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling doorstaat verschillende fasen van visie tot ontwerp, van ontwerp tot vergunning en van vergunning tot verkoop. Elke fase vraagt om een andere aanpak van visualisatie, communicatie en presentatie.

Als stedenbouwkundig ontwerper maak ik uw ideeën zichtbaar, door het geven van advies over de vorm van visualisatie en de wijze van presentatie:

  • tekenen digitaal kaartmateriaal volgens de landelijke standaarden;
  • vertalen stedenbouwkundige ontwerpen naar bestemmingsplannen;
  • assisteert stedenbouwkudige bij het ontwerpproces;
  • visualiseert stedenbouwkundige handschetsen.

Wilt u uw idee, stedenbouwkundig of ruimtelijke plan vatten in één visual? Neem dan contact met mij op. Huisman | Ruimte & Visualisatie, spreekt tot de verbeelding!