Advies ruimtelijke ontwikkeling

Advies over ruimtelijke ontwikkeling omdat u gaat bouwen of verbouwen? U bent ondernemer, particulier of agrariër? Ik begeleid uw bouwplan van A tot Z. Van advies tot en met visualisatie.

Wanneer je over ruimte spreekt dan gaat het over toekomstige ontwikkelingen in stad, dorp of landelijk gebied. Denk aan nieuwe woningen, sporthallen, verzorgingscentra, parken, wegen, etc. Het is iets waar iedereen mee te maken kan krijgen, elke ontwikkeling heeft persoonlijke voor- en nadelen. De overheid is ervoor om met alle belangen rekening te houden. Hiervoor worden ruimtelijke plannen gemaakt door het Rijk, provincie en gemeente. Deze plannen worden geregeld via de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in de nabije toekomst door de Omgevingswet.

Zijn uw bouwplannen stedenbouwkundig aanvaardbaar?

Bij mij kunt u terecht met al uw vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Want wat komt er allemaal bij kijken? Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient u aan te tonen dat uw plannen; stedenbouwkundig aanvaardbaar zijn, dat ze passen in het ruimtelijk beleid van het Rijk, provincie en gemeente, dat uw plannen geen milieuproblemen veroorzaken en dat de plannen niet voor financiële schade zorgt bij omwonenden.

Ik adviseer, onderzoek en coördineer in de verschillende fasen van planontwikkeling:

  • planologisch locatieonderzoek;
  • principebesluit door het college van burgemeester en wethouders;
  • adviseren in het proces van omgevingsvergunningen;
  • schrijven van ruimtelijke onderbouwingen;
  • bestemmingsplannen opstellen;
  • begeleiden van onderzoeken;
  • juridisch advies.

Ik werk op een duurzame wijze samen met alle belanghebbende partijen. Dit is terug te zien in mijn zorgvuldig opgebouwde netwerk bij gemeenten en architecten in de regio Oldebroek, Hattem, Amersfoort, Ermelo, Barneveld, Apeldoorn en Ede. Wilt u direct advies, meer informatie of een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met mij op.