Garderen – Nieuwbouw woning

Garderen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Barneveld een ruimtelijke procedure begeleid voor de realisatie van een vrijstaande woning aan de Speulderbosweg in Garderen.

Aanleiding

De Initiatiefnemer is eigenaar van een perceel aan de Speulderbosweg in Garderen en heeft de wens om daar een vrijstaande levensloopbestendige woning voor eigen gebruik te realiseren. Het perceel heeft echter de bestemming ‘Wonen-1’ zonder bouwvlak. Op basis van het bestemmingsplan is het bouwen van een woning niet toegestaan. Voor de realisatie van deze woning zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied bevindt zich aan de westkant van Garderen. Het plangebied ligt binnen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en heeft een oppervlakte van circa 2600 m2. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Deelgebied 1 is de ‘open ruimte’ aan de Speulderbosweg en heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen-1’. Deelgebied 2 is de ‘open ruimte’ tussen het bebouwingslint van de Speulderbosweg en het bebouwingslint van de Putterweg. Dit deelgebied heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’.

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie wordt er in het plangebied (deelgebied 1) een vrijstaande woning gesitueerd, de bestaande schuur in deelgebied 2 blijft behouden. Deze schuur wordt gebruikt als bijgebouw bij de woning, de grond erom heen wordt gebruikt als tuin bij de woning. De diepte (45 meter) en grootte (1200 m2) van deelgebied 1 geeft voldoende ruimte voor een vrijstaande woning

De oriëntatie van de bebouwing op het perceel Putterweg 58 is gericht op de Putterweg. De achterzijde van deze bebouwing is zichtbaar aan de Speulderbosweg. Dit geeft een verommeld beeld en heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit. Door de bouw van een vrijstaande woning in deelgebied 1 verdwijnt de bedrijfsbebouwing van de Putterweg 58 uit het zicht. Een achterkantsituatie wordt gewijzigd in een voorkantsituatie. Dit verhoogt de beeldkwaliteit, wat passend is bij de uitstraling van de Speulderbosweg.

Landschappelijke inpassing

Het landschapsplan is een samensmelting van een drietal ontwerpprincipes en uitgangspunten. Zo heeft dit plan de analyse van het landschap in het plangebied en de bijbehorende cultuurhistorische principes gekoppeld. Uiteraard is er gekozen voor de aanplant van inheemse, lokaal passende boom- en struiksoorten. De bestaande structuren worden versterkt en er wordt aansluiting gezocht bij de omringende ‘groene’ erven. Een belangrijke groenstructuur is de bomenrij/singel langs de buitenzijde van het perceel, deze zal versterkt worden (aanbrengen van meer gelaagdheid en variatie). Het voorerf wordt omzoomd met een haagstructuur. De haagstructuur rond het erf gaat over in een natuurlijke vrij uitgroeiende haag. Verspreid op het erf worden bestaande bomen gehandhaafd en enkele nieuwe beeldbepalende bomen aangeplant. Zo ontstaat er een mooie gelaagdheid op het erf. Deze lagenbenadering absorbeert de nieuwe en bestaande bebouwing in het landschap. De voorgestelde groene interventies versterken de kernkwaliteiten zoals die beschreven zijn in de omgevingsverordening.

Planstatus

De gemeente Barneveld heeft medewerking verleend aan dit initiatief. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en door de gemeente Barneveld gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u ook een bestemmingsplan of landschappelijke inpassing nodig?

Graag stel ik het bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.