Garderen, realisatie vrijstaande woning!

Garderen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever,
de gemeente Barneveldvan Iersel Advies en Groenewold Milieu & Natuur een herziening
van het bestemmingsplan Garderen opgesteld voor de realisatie van een vrijstaande woning.

Realisatie vrijstaande woning in Garderen

Stedenbouwkundige inpassing

Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde het stedenbouwkundig rapport op voor de inpassing van een vrijstaande woning aan de Speulderbosweg te Garderen. Dit rapport onderbouwd dat de ontwikkeling stedenbouwkundig verantwoord is, passend is binnen het bestaand en toekomstig beleid van gemeente en provincie en dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de omgeving. Het rapport is voorzien van illustraties, foto’s en kaartmateriaal.

Begeleiding

Naast de rapportage verzorgde Huisman | Ruimte & Visualisatie ook de begeleiding van de benodigde onderzoeken.

Bestemmingsplan

De raad van de gemeente Barneveld heeft op 8 april 2015 het bestemmingsplan Putterweg-Speulderbosweg vastgesteld.
Dit plan voorziet in het realiseren van een vrijstaande seniorenwoning op het achterterrein van het perceel Putterweg 44
in Garderen. Van 17 april tot en met 29 mei 2015 heeft het vastgestelde bestemmingsplan Putterweg-Speulderbosweg ter
inzage gelegen. In deze periode is geen beroep ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is hierdoor
onherroepelijk geworden. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl