Nunspeet – Biologische notenteelt

Nunspeet – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en
de gemeente Nunspeet een bestemmingsplan herziening opgesteld voor de realisatie van een proeftuin voor biologische notenteelt.

Ruimtelijke onderbouwing

Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde de ruimtelijke onderbouwing op voor de realisatie van een proeftuin voor biologische notenteelt aan de Hardenbrinkweg te Nunspeet. Een verandering van gebruik paste niet binnen het vigerende bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Nunspeet. Een aanpassing van het bestemmingsplan was noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het bestaand en toekomstig beleid van gemeente en provincie en dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de omgeving. Het rapport is voorzien van illustraties, foto’s en kaartmateriaal.

biologische notenteeltDe Proeftuin

Het betreffende perceel gaat gebruikt worden als proeftuin voor biologische notenteelt. Er zullen verschillende rassen notenbomen worden geplant. Er worden in totaal circa 210 notenbomen aangeplant. Langs de rand van het perceel worden de moederbomen gezet. Deze moederbomen worden voorzien van voorlichtingsbordjes. De boomgaard vormt  een fraaie stopplaats voor het plattelandstoerisme.

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben op 20 oktober 2014 besloten het bestemmingsplan Buitengebied 2010 met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke ordening gedeeltelijk te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op het perceel kadastraal bekende gemeente Nunspeet, sectie I, nummer 4015. Dit perceel is nu in gebruik als agrarische grond en gaat gebruikt worden als proeftuin voor biologische teelt. Het wijzigingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01010-vg02).