Huissen – Nieuwbouw bedrijfspand

Huissen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Van Bokhorst Architecten BNA en
de Omgevingsdienst Regio Arnhem een omgevingsvergunning opgesteld voor de realisatie van een nieuw te bouwen bedrijfspand

Ruimtelijke onderbouwing

Huisman | Ruimte & Visualisatie stelde de ruimtelijke onderbouwing op voor de realisatie van een nieuw bedrijfspand op het voormalig veilingcomplex aan de Veilingweg te Huissen. Een verandering van gebruik past niet binnen het geldende bestemmingsplan.  Het verlenen van een omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’ was noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.  In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven hoe het te realiseren project past binnen het bestaand en toekomstig beleid van gemeente en provincie en dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de omgeving. Het rapport is voorzien van illustraties, foto’s en kaartmateriaal.

Nieuw bedrijfspand Huissen

Projectbeschrijving

Het initiatief betreft een nieuw bedrijfspand en bijbehorende buitenopslag. Het bedrijfspand heeft een oppervlakte van 4800 m2 en is onderverdeeld in een kantoorgebouw (800 m2) en een productiehal (4000 m2).  Het kantoorgebouw bestaat uit kantoor, kantine en showroomvoorzieningen. De hoogte van het kantoorgebouw bedraagt twee bouwlagen. Het kantoorgedeelte heeft een transparante plint waarboven een blauwgrijs horizontaal volume ‘zweeft’. De uitstraling is zakelijk en modern met een hoogwaardige gevelbekleding van strakke kleurvaste aluminiumbeplating. Het achterliggende magazijngedeelte heeft een donkergrijze golfplaat als gevelbekleding met op de hoek een markante transparante ‘hap’ uit het volume. Hier wordt de reclame uiting op de gevel van binnenuit verlicht en wordt het grote vlak van het magazijn gebroken.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard hebben besloten (gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) de omgevingsvergunning te verlenen op 27 februari 2015. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:  het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid la), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid Ic). De omgevingsvergunning is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1705.132-VG01).