Schuur verbouwen tot mantelzorgwoning

U woont op een ruim perceel met daarop een vrijstaande woning, een garage en een schuur. Uw moeder is inmiddels alweer ruim de zeventig gepasseerd en is hulpbehoevend geworden. Zowel u als uw moeder voelen er niets voor om uw moeder in een verzorgingstehuis te plaatsen. U wilt de zorg voor uw moeder op u nemen. Het liefst vanuit uw eigen huis, maar u wilt haar wel een eigen plekje kunnen geven. De schuur op uw perceel lijkt hiervoor de ideale oplossing. Deze schuur is geïsoleerd, heeft water/elektra en gas aansluitingen en staat op geruime afstand van het woonhuis. U wilt deze schuur ombouwen naar een mantelzorgwoning!
In het bestemmingsplan staan vaak regels opgenomen over wat wel en niet mag in een bijgebouw of schuur. Is de activiteit passend binnen het bestemmingsplan? Zijn er vergunningsvrije mogelijkheden? Als adviseur stedenbouw, omgevingsplancoach, help ik u met dit vraagstuk.

Advies?
Wilt u weten binnen welke bestemming uw perceel valt ? Vraag hier bestemmingsplan informatie over uw perceel aan !

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg (meestal langdurig en kan intensief) en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. De officiële definitie zoals die in de Wmo gebruikt wordt, is:
‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Kunt u vergunningsvrij de schuur verbouwen voor mantelzorg?

Voor het gebruiken een bestaand bouwwerk (aan-, uitbouw of bijgebouw) bij een woning voor mantelzorg heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat in onderdeel 22 van artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht. Als u de schuur wil verbouwen voor mantelzorg dient u te voldoen aan de voorwaarden van onderdeel 8 van artikel 3, Bijlage II Besluit omgevingsrecht:

  • geen verandering van de draagconstructie,
  • geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,
  • geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
  • geen uitbreiding van het bouwvolume.

Verklaring huisarts

Het kan het zijn dat de mantelzorgsituatie al bekend is bij de gemeente doordat een waardering is toegekend aan de mantelzorger. Voor gevallen waarin daarvan geen sprake is en bij gemeenten twijfel bestaan over de aanwezige zorg- of ondersteuningsbehoefte, kan een gemeente een verklaring daarover verlangen van de zorg- of hulpbehoevende. Deze verklaring kan worden verstrekt door de huisarts, wijkverpleegkundige of een ander deskundig te achten persoon of een deskundige instantie. Deze mogelijkheid is opgenomen, zodat in gevallen waarin de gemeente gerede twijfel heeft over de mantelzorgbehoefte, de bewijslast hieromtrent bij de zorg- of hulpbehoevende door de gemeente kan worden gelegd.

Mantelzorg is tijdelijk

U heeft de schuur omgebouwd tot mantelzorgwoning, deze mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden. Sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn, maar niet alles hoeft weg, want ook een schuur kan bv een wasbak o.i.d. hebben. Het gaat er vooral om dat het niet meer bewoond wordt.

Meer weten?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebt. U wilt bijvoorbeeld niet uw bestaande schuur gebruiken voor mantelzorg. U wilt uw woning uitbreiden voor mantelzorg of u wilt een nieuwe bijgebouw plaatsen voor mantelzorg. Er is veel mogelijk op gebied van mantelzorg, maar niet alles is vergunningsvrij. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.