Is de uitbouw van mijn woning vergunningsvrij?

U heeft ruimte te kort in uw woning en u wilt de woning gaan uitbouwen. Het uitbouwen van de woning kan in sommige gevallen vergunningsvrij. Dit artikel geeft informatie over het uitbouwen zonder vergunning. Een grotere woonkamer of keuken. Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig.

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw, zoals een aan- of uitbouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen worden gebouwd op het erf dat hoort bij het hoofdgebouw. Het erf is de grond bij het hoofdgebouw die volgens het bestemmingsplan mag zijn ingericht voor het gebruik van het hoofdgebouw. Een uitbouw van de woning valt dus onder het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’.

Advies?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Wanneer uitbouw woning vergunningsvrij?

Of een uitbouw van de woning vergunningsvrij bij een hoofdgebouw is toegestaan, hangt af van verschillende dingen. Eerst moet duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf vergunningsvrij mag worden gebouwd. Met de omvang van dat erfgedeelte is te berekenen hoeveel daarop mag worden gebouwd. Daarbij is de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw van belang, maar ook de omvang van de bebouwing die er later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. U kunt in stappen bepalen waar en hoeveel bebouwing is toegestaan.

 • Stap 1: Bepaal het achtererfgebied
  U mag alleen op het achtererf vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied.
 • Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied
  Een achtererf mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is het uitbouwen van de woning alleen voor een percentage van het achtererfgebied toegestaan. Het achtererfgebied en de grond onder de aan het hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen is het ‘bebouwingsgebied’
 • Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte van uw uitbouw
  Een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met de uitbouw van de woning.
 • Stap 4: Bereken hoeveel er nog mag worden bijgebouwd bij uw woning
  Zolang de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw de berekende limiet niet overschrijdt, kan er nog worden bijgebouwd.
 • Stap 5: Ga na hoe hoog u mag bouwen
  Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten. Binnen een afstand van 4 meter mag er niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag.
 • Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorend bouwwerk
  Binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw.

Als u al deze stappen heeft doorlopen weet u of én hoe u de woning vergunningsvrij kan uitbouwen.

Maar let wel op!

Het uitbouwen van de woning is vergunningsvrij maar niet regelvrij. Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wèl.

De regels over technische bouwkwaliteit waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staan in het Bouwbesluit. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid.

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.
Voor werkzaamheden en bouwen aan of bij een beschermd monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht geldt als hoofdregel dat er een omgevingsvergunning nodig is.

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningsvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’.

Bij twijfel, neem contact met mij op

Het kan zijn dat je twijfelt over het vergunningsvrij bouwen of dat je nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.