Wanneer treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking?

Nieuwe Wet natuurbescherming

Nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming in werking treden. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen wordt straks via deze wet geregeld.

Op dit moment is het Rijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten, maar de Wet Natuurbescherming verander dit. Vanaf 1 januari gaan de gaan taken en bevoegdheden van het Rijk over naar de provincies. De provincie maakt dan de afwegingen voor vergunningen en ontheffingen.

De vergunningplicht en de uitzonderingen zijn ten opzichte van de huidige Natuurbeschermingswet juridisch-inhoudelijk niet gewijzigd. De toets blijft hetzelfde.

 

Voor meer informatie over de nieuwe Wet Natuurbescherming verwijs ik u naar de website van de Rijksoverheid of u kunt rechtstreeks contact met mij opnemen.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten.