Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?

Je woont in een pittoresk dorp met een mooie omgeving. Je hebt graag mensen om je heen die je mee wil laten genieten van jouw woongenot. Een Bed & breakfast voorziening starten is jouw droom. Hiervoor heb je het stappenplan klaar. Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?

Uw droom is een Bed & Breakfast?

Uw droom is een Bed & Breakfast?

De eerste stap is het bestemmingsplan raadplegen. Welke bestemming heeft uw perceel? Wat zijn de bouwmogelijkheden en wat zijn de gebruiksmogelijkheden? In veel bestemmingsplannen is het gebruik als Bed & Breakfast van de woning en/of het bijgebouw geregeld. Indien dit niet het geval is heeft de gemeente misschien een beleidsregel opgesteld welke voorziet in de mogelijkheden voor de realisatie van een Bed & Breakfast voorziening.

Wat is een Bed & Breakfast?

Bed & Breakfast is een kleinschalige overnachtingaccommodatie, gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een Bed & Breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijgebouw en wordt gerund door de hoofdbewoner(s) van het betreffende huis.

 

 

Voorwaarden Bed & Breakfast

Elke gemeente stelt zijn eigen voorwaarden op voor een Bed & Breakfast. Enkele van deze voorwaarden worden hieronder benoemd:
• de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat het een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
• als de Bed & Breakfast of het gastenverblijf plaatsvindt in een vrijstaand bijgebouw bedraagt de oppervlakte van het bouwperceel behorende bij de woning ten minste een bepaald oppervlakte;
• het een kleinschalige verblijfsaccommodatie betreft een maximaal aantal slaapkamers, die deel uitmaakt van een woning;
• het betreft een kleinschalige verblijfsaccommodatie die deel uitmaakt van een woning of bijbehorende bouwwerken en waar maximaal 10 personen verblijven;
• Er is niet meer dan één Bed & Breakfast eenheid per woon perceel en bijbehorend erf, bestaande uit één of meerdere vertrekken, toegestaan.
• het een ondergeschikte nevenactiviteit ten opzichte van de functie wonen betreft, waarbij het gebruik beperkt is tot bepaald percentage van het gebruiksoppervlak van de woning met een bepaald maximum oppervlak;
• Bed & Breakfast kamers mogen niet als zelfstandige wooneenheid functioneren. Een keuken is derhalve in Bed & Breakfast kamers niet toegestaan.
• de recreatieve nevenactiviteit geen afbreuk mag doen aan de woonfunctie;
• voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
• permanente bewoning van het vrijstaande bijgebouw (gebruik als hoofdverblijf) is niet toegestaan.
• Het mag geen horeca betreffen (alleen ontbijt, geen lunch of diner).
• Een ruimtelijke uitwerking of uitstraling die geen onevenredige afbreuk doet aan de woonfunctie.
• De B&B moet voldoen aan de daarvoor geldende brandveiligheidseisen. De aanwezigheid van rookmelders conform de nieuwbouwregeling uit het geldende Bouwbesluit en het aanbrengen van een klein blusmiddel met een inhoud van minimaal zes liter of zes kilogram (bijv. een sproeischuimmiddel) is verplicht.

Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & Breakfast voorziening?

U wens is om een Bed & Breakfast in een schuur te realiseren met een maximale vloeroppervlakte van 50 m2. U raadpleegt het bestemmingsplan, want hier staan de voorwaarden voor de realisatie van een Bed & Breakfast. Is er in het bestemmingsplan niets opgenomen dat is er misschien een beleidsregel opgesteld.

De gebruiksmogelijkheden van een vrijstaand bijgebouw zijn hierin maatgevend. Het bestaande bijgebouw heeft een bijvoorbeeld een oppervlakte van 100 m2 en is vergunningsvrij gerealiseerd. De bestemmingsregeling laat een Bed & Breakfast voorziening alleen toe binnen de ‘woning’, zover deze ondergeschikt is en niet meer dan 35% van de vloeroppervlakte van de woning inneemt. Op basis van de bestemmingsregeling is het niet mogelijk om een Bed & Breakfast voorziening te realiseren in een schuur.

Het bestemmingsplan kan echter ook afwijkingsmogelijkheid bevatten (binnenplanse afwijking).. In dit geval gaan we daar even van uit. Binnen het geldend bestemmingsplan is het mogelijk om af te wijken van de gebruiksregels en onder voorwaarden een Bed & Breakfast voorziening te realiseren in een bijgebouw. Een voorwaarde is dat de oppervlakte die gebruikt wordt voor Bed & Breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2. U wens is om een Bed & Breakfast in een schuur te realiseren met een maximale vloeroppervlakte van 50 m2. U kunt aan de slag!

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat het bestaande bijgebouw omgebouwd mag worden naar een Bed & breakfast voorziening, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 60 m2. Hier wordt aan voldaan. De schuur heeft weliswaar een oppervlakte van 100 m2, maar de helft daarvan (50 m2) wordt gebruikt voor Bed & breakfast. Daarnaast is er het plan niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Een reguliere procedure omgevingsvergunning kan worden doorlopen om de droom van de initiatiefnemer mogelijk te maken.

Advies nodig?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van deze checklist nog vragen hebt. Ik help je graag verder, neem daarom contact met mij op.