Mag u in de bestemming tuin een carport bouwen

U kent het wel. Net een nieuwe auto gekocht, blinkend komt deze uit de garage komt. U rijdt naar huis, zet de auto vol trots in uw voortuin. De volgende dag wil u deze blinkende auto aan uw collega’s gaan tonen. Vol enthousiasme loopt u de volgende dag naar de auto, daar wacht echter een verassing. De vogels en duiven uit de buurt konden uw nieuwe auto ook waarderen, deze hebben verschillende ‘welkomstgeschenken’ achtergelaten op uw auto. Het is tijd om een carport in de bestemming tuin te bouwen!
Om een carport te realiseren kunt u eerst bekijken of het mogelijk is om de carport vergunningsvrij te bouwen, is het niet mogelijk om een carport vergunningsvrij in de bestemming tuin te bouwen dan zal u een omgevingsvergunning nodig hebben. Kortom, geen tijd te verliezen! Aan de slag! Ik geef u als omgevingsplancoach / adviseur ruimtelijke ordening uitleg over dit onderwerp.

Advies?
Wilt u weten binnen welke bestemming uw perceel valt ? Vraag hier bestemmingsplan informatie over uw perceel aan !

Wat is een carport?

Een bouwwerk met tenminste een dak en niet, of aan maximaal twee zijden van wanden voorzien, die niet tot de constructie zelf behoren.

Carport vergunningsvrij bouwen?

Een carport (bijbehorend bouwwerk) kan vergunningsvrij gebouwd worden. Dit kan op basis van artikel 2 bijlage II of artikel 3 van bijlage II Besluit omgevingsrecht. U mag alleen op het achtererf vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor bijbehorende bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook voor het zijerf. Uw achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.
Het bouwen van carport in de voortuin valt niet onder het vergunningsvrij bouwen, hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Een carport in de bestemming tuin bouwen?

In een bestemmingsplan wordt door gemeenten vaak de bestemming ‘Tuin’ toegekend aan voortuinen en zijtuinen. Dit heeft als doel het tegengaan van bebouwing voor of naast de woning. In de planregels is dan opgenomen dat hier niet mag worden gebouwd. De rechter heeft hier enkele jaren geleden over geoordeeld dat hoewel er volgens het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden op de bestemming “Tuin”, deze bestemming niet verbiedt dat er vergunningsvrij gebouwd mag worden, omdat het perceel is ingericht en mag worden gebruikt als tuin behorende bij de woning. Kortom, ook binnen de bestemming “Tuin”, is het mogelijk om een carport vergunningsvrij te bouwen.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.

Carport in voortuin bouwen?

Het bouwen van een carport voor de voorgevelrooilijn is niet vergunningsvrij. Als het bestemmingsplan dit ook niet toe laat, zal er door de gemeente een omgevingsvergunning verleend moeten worden. Dit gemeente zal dan eerst beoordelen of een carport stedenbouwkundig wenselijk is. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of de carport qua afmeting en vormgeving passend is in de omgeving. Voor uw is van belang om bij de gemeente aan te geven of een soortgelijke carport al eerder is toegestaan door de gemeente. Dit gemeente hanteert immers het motto ‘gelijke monniken gelijke kappen’.

Meer weten?

Het kan zijn dat je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt. Ik help u graag verder, neem daarom contact met mij op.