All posts tagged ruimtelijke motivering

Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Reacties uitgeschakeld voor Ede – Voormalig schoolgebouw wordt kerkgebouw

Ede – Huisman Ruimte heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Ede een ruimtelijke motivering opgesteld voor het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen.

Aanleiding

De Deur is een Evangelie-Pinkster Gemeente (hierna initiatiefnemers) en is te vinden in 64 verschillende steden in Nederland en in meer dan 250 landen. Binnen de gemeente Ede is De Deur (hierna initiatiefnemers) gevestigd op het perceel Bremlaan 33.

De gemeente Ede had het perceel Bremlaan 33 met opstal (voormalig schoolgebouw) in eigendom, de gemeente had dit object in 2013 niet meer nodig om gemeentelijk beleid te realiseren. Vanaf 1 oktober 2013 heeft de gemeente Ede het object dan ook verhuurd aan de initiatiefnemers voor de periode van zeven jaar.  De initiatiefnemers hebben het voormalig schoolgebouw in gebruik genomen als kerkgebouw. De overeengekomen huurperiode van zeven jaar is inmiddels verstreken. De gemeente Ede heeft inmiddels een koopovereenkomst opgesteld om de gronden over te dragen aan de initiatiefnemers

In het geldend bestemmingsplan ‘Maanderweg e.o.’ is het perceel Bremlaan 33 echter uitsluitend bestemd voor  onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor  religieuze voorzieningen is dan ook in strijd met het geldend bestemmingsplan. Voordat de koopovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers gesloten wordt, zal er een procedure gevolgd moeten worden om het feitelijk gebruik van het perceel in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente Ede een verzoek voorgelegd om gebruik te kunnen maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit geldend bestemmingsplan. De gemeente kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en andere maatschappelijke en culturele voorzieningen toestaan. De gemeente Ede heeft aangegeven dat het bereid is af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het perceel Bremlaan 33 voor religieuze voorzieningen.

Ligging plangebied en bestaande situatie

Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Ede – Wageningen in het deelgebied Bloemen en Vogelbuurt. Het plangebied ligt te midden van de Bremlaan, de Kamperfoelielaan, de Landbouwlaan en de Hakselseweg.

Het plangebied betreft kadastraal perceel 9106 met een oppervlakte van 3820 m2. Binnen het plangebied staat een voormalig schoolgebouw, een klein schuurtje en een fietsenstalling. Het voormalige schoolgebouw wordt sinds 2013 gebruikt als kerkgebouw. In het kerkgebouw zijn zestig zitplaatsen aanwezig. Het plangebied bestaat verder uit groene grasruimtes, verharde parkeerplekken en enkele solitaire bomen.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt de bestemming ‘Maatschappelijk’ afgestemd op de feitelijke situatie, het gebruik van het perceel voor religieuze voorzieningen wordt hiermee geformaliseerd. Het betreft de planologische gebruikswijziging, het feitelijk gebruik van het perceel veranderd niet. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt, er vinden geen nieuwe activiteiten plaats.

Heeft u ook een ruimtelijke motivering nodig?

Graag stel ik een ruimtelijke motivering voor u op en neem ik voor u het gehele traject uit handen. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Dit kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of door een wijziging van het omgevingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op voor een gratis telefonisch adviesgesprek.