S T E D E N B O U W K U N D I G   B U R E A U  &  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G


Kennis en ervaring

De wereld van ruimtelijke ontwikkeling is door mijn opgedane kennis van stedenbouw, landschap en planologie, ook wel fysieke leefomgeving genoemd, bekend terrein. Dankzij mijn jarenlange ervaring met projecten voor particulieren en de overheid ben ik op de hoogte van de belangen van beide kanten.

Ik sta voor een duurzame samenwerking met alle betrokken partijen. Dit is terug te zien in mijn zorgvuldig opgebouwde netwerk bij gemeenten en architecten in de regio Oldebroek, Hattem, Amersfoort, Ermelo, Barneveld, Apeldoorn en Ede. Als adviseur ruimtelijke ordening, planologie en stedenbouw is een idee, dat is uitgewerkt naar een gevisualiseerd plan en advies, pas echt een succes als we kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Neemt u contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. Uw bouwproject is bij mij van begin tot eind in goede handen. Huisman | Ruimte & Visualisatie, advies ruimtelijke ordening dat tot de verbeelding spreekt!


R U I M T E L I J K   A D V I E S   D A T   T O T   D E   V E R B E E L D I N G   S P R E E K T   H U I S M A N  |  R U I M T E & V I S U A L I S A T I E


 
* U heeft een idee, een droom * Een nieuw huis, een uitbouw, een wijziging van uw agrarisch bedrijf * Ik help u graag verder *
H U I S M A N  |  R U I M T E   &   V I S U A L I S A T I E  –  A D V I E S   I N   B E E L D  –  P U T T E R W E G  32  –  3886 PC  –  G A R D E R E N  –  T 06 52 35 18 71  –  M  I N F O @ H U I S M A N R U I M T E . N L
 

V R A A G  &  A N T W O O R D


hulp bij omgevingsvergunning

Hulp bij omgevingsvergunning aanvragen

U wilt een woning (ver)bouwen. U gaat daarom naar omgevingsloket.nl en doet een vergunningencheck. De Read more

omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer omgevingsvergunning aanvragen

Er komt een gezinsuitbreiding, maar alle slaapkamers zijn al bezet. Om een extra slaapkamer te Read more

checklist huis bouwen

Huis bouwen checklist, stappenplan waar te beginnen

Iedereen heeft dromen. Voor velen van ons is het een droom om een eigen huis Read more

Uw droom is een Bed & Breakfast?

Mag ik mijn schuur verbouwen naar een Bed & breakfast voorziening?

Je woont in een pittoresk dorp met een mooie omgeving. Je hebt graag mensen om Read more

P R O J E C T E N


Nieuwbouw woningen Doornspijk_referentiebeelden

Nieuwbouw vrijstaande woningen in Doornspijk

Doornspijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more

Omgevingsvergunning kapschuur_inrichtingschets

Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels

Nibbixwoud – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen en Read more
 

 

F U N C T I E V E R A N D E R I N G


Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen. Functieverandering, rood voor rood, ruimte voor ruimte……….

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood (bron: google)

Lees meer…

D E   O M G E V I N G S W E T


De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

Lees meer…

L E E G S T A N D  H E R B E S T E M M E N


Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen (bron:google)

Lees meer…
 

V E R G U N N I N G S V R I J   B O U W E N


Voor het verbouwen en bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is daar voor geen vergunning

nodig, het vergunningsvrij bouwen.

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen (bron: google)

Lees meer…

W O N E N   E N   Z O R G


Uit onderzoek is gebleken, dat op termijn een tekort ontstaat aan passende seniorenhuisvesting. De vraag is dus op welke wijze gezorgd kan worden voor tijdig, passende huisvesting voor deze alsmaar groeiende doelgroep.

Wonen en zorg (bron: google)

Wonen en zorg (bron: google)

Lees meer…

D U U R Z A A M   W O N E N


Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw, duurzaam bouwen bespaart bovendien grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Lees meer…