S T E D E N B O U W K U N D I G   B U R E A U  &  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G


Huisman Ruimte & Visualisatie

Huisman | Ruimte & Visualisatie, stedenbouwkundig bureau en advies ruimtelijke ordening. U heeft bouw- of verbouwplannen, maar weet niet waar te beginnen? Heeft u een vergunning nodig of kunt u juist vergunningsvrij bouwen. Het proces van bouwen en herbestemmen is vaak erg complex. Daarom help ik u bij het realiseren van al uw ruimtelijke plannen. Van een eerste check op bestemmingsplan, aanvraag van omgevingsvergunning tot en met visualisatie door middel van inrichtingsschets of 3D massastudie. Dit alles voor een helder inzicht in de haalbaarheid uw project. Als stedenbouwkundig bureau bied ik concrete oplossingen voor de (her) inrichting van ieder type leef- en werkomgeving.

Bureau met kennis en ervaring

De wereld van ruimtelijke ontwikkeling is door mijn opgedane kennis van stedenbouw, landschap en planologie, ook wel fysieke leefomgeving genoemd, bekend terrein. Dankzij mijn jarenlange ervaring met projecten voor particulieren en de overheid ben ik op de hoogte van de belangen van beide kanten.

Ik sta voor een duurzame samenwerking met alle betrokken partijen. Dit is terug te zien in mijn zorgvuldig opgebouwde netwerk bij gemeenten en architecten in de regio Oldebroek, Hattem, Amersfoort, Ermelo, Barneveld, Apeldoorn en Ede. Als adviseur ruimtelijke ordening, planologie en stedenbouw is een idee, dat is uitgewerkt naar een gevisualiseerd plan en advies, pas echt een succes als we kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Door ontwerp, advies in beeld

Van ontwerp naar transformatie van stad, dorp, landschap of bedrijventerrein. Als stedenbouwkundig ontwerper begint het met een analyse van de bestaande situatie, wat resulteert in een kwaliteiten, knelpunten en belangen kaart.Dit visualisatie onderzoek brengt de haalbaarheid van uw project in beeld en vormt daarmee het vertrekpunt van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De volgende stap is dat ik uw idee of plan tot leven breng, van schetstekening tot een definitief digitaal ontwerp of 3D-model .

Neemt u contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. Uw bouwproject is bij mij van begin tot eind in goede handen. Huisman | Ruimte & Visualisatie, adviesbureau ruimtelijke ordening dat tot de verbeelding spreekt!


R U I M T E L I J K   A D V I E S   D A T   T O T   D E   V E R B E E L D I N G   S P R E E K T   H U I S M A N  |  R U I M T E & V I S U A L I S A T I E


 
* U heeft een idee, een droom * Een nieuw huis, een uitbouw, een wijziging van uw agrarisch bedrijf * Ik help u graag verder *
H U I S M A N  |  R U I M T E   &   V I S U A L I S A T I E  –  A D V I E S   I N   B E E L D  –  P U T T E R W E G  32  –  3886 PC  –  G A R D E R E N  –  T 06 52 35 18 71  –  M  I N F O @ H U I S M A N R U I M T E . N L
 

V R A A G  &  A N T W O O R D


uitbouw woning vergunningsvrij

Is de uitbouw van mijn woning vergunningsvrij?

U heeft ruimte te kort in uw woning en u wilt de woning gaan uitbouwen. Read more

bestemming tuin carport

Mag u in de bestemming tuin een carport bouwen

U kent het wel. Net een nieuwe auto gekocht, blinkend komt deze uit de garage Read more

schuur verbouwen mantelzorgwoning

Schuur verbouwen tot mantelzorgwoning

U woont op een ruim perceel met daarop een vrijstaande woning, een garage en een Read more

Agrarische bestemming naar woonbestemming

Agrarische bestemming naar woonbestemming

U heeft jarenlang bedrijfsmatig vee gehouden op uw boerderij in het landelijk gebied. Omdat u Read more

P R O J E C T E N


Nijkerk – Uitbreiding Hotel met 30 kamers

Nijkerk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more

Noordwijk – Ruimte-voor-Ruimte woning

Noordwijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more

Ophemert – Wijziging ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

Ophemert – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more

Garderen – Nieuwbouw woning

Garderen – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more
 

 

F U N C T I E V E R A N D E R I N G


Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen. Functieverandering, rood voor rood, ruimte voor ruimte……….

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood (bron: google)

Lees meer…

D E   O M G E V I N G S W E T


De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

Lees meer…

L E E G S T A N D  H E R B E S T E M M E N


Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen (bron:google)

Lees meer…
 

V E R G U N N I N G S V R I J   B O U W E N


Voor het verbouwen en bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is daar voor geen vergunning

nodig, het vergunningsvrij bouwen.

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen (bron: google)

Lees meer…

W O N E N   E N   Z O R G


Uit onderzoek is gebleken, dat op termijn een tekort ontstaat aan passende seniorenhuisvesting. De vraag is dus op welke wijze gezorgd kan worden voor tijdig, passende huisvesting voor deze alsmaar groeiende doelgroep.

Wonen en zorg (bron: google)

Wonen en zorg (bron: google)

Lees meer…

F A M I L I E    EN   V R I E N D E N  E R F


Voormalige boerenerven en landbouwkavels lenen zich uitstekend voor collectief wonen voor gemengde doelgroepen met een gemeenschapsruimte, moestuin of boomgaard in combinatie met zorgactiviteiten.

Familie en vrienden erf

Familie en vrienden erf

Lees meer…