Producten en diensten

Haalbaarheidscan Principeverzoek Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Bestemmingsplan Stedenbouwkundig/landschappelijke inpassing 3D massastudie Bezonningstudie Stedenbouwkundige schets Allerhande tekenwerk Detachering Een IMRO gecodeerd bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning (GML) Wijzigingsplan Bestemmingsplan, afwijkingsmogelijkheid Vergunningsvrij bouwen Ruimtelijke motivering Inspraakreactie en zienswijze opstellen

Projecten

Nieuwbouw woningen Doornspijk_referentiebeelden

Nieuwbouw vrijstaande woningen in Doornspijk

Doornspijk – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de opdrachtgever en de Read more

Omgevingsvergunning kapschuur_inrichtingschets

Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels

Nibbixwoud – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen en Read more
 

Functieverandering, rood voor rood, ruimte voor ruimte

Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen.

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood (bron: google)

Lees meer…

De Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

Lees meer…

Leegstand en herbestemmen

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen (bron:google)

Lees meer…
 

Vergunningsvrij bouwen

Voor het verbouwen en bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is daar voor geen vergunning
nodig, het vergunningsvrij bouwen.

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen (bron: google)

Lees meer…

Wonen en zorg

Uit onderzoek is gebleken, dat op termijn een tekort ontstaat aan passende seniorenhuisvesting. De vraag is dus op welke wijze gezorgd kan worden voor tijdig, passende huisvesting voor deze alsmaar groeiende doelgroep.

Wonen en zorg (bron: google)

Wonen en zorg (bron: google)

Lees meer…

Duurzaam wonen en bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw, duurzaam bouwen bespaart bovendien grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Duurzaam wonen en bouwen (bron: google)

Lees meer…