Producten

Haalbaarheidscan Principeverzoek Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Bestemmingsplan Stedenbouwkundig/landschappelijke inpassing 3D massastudie Bezonningstudie Stedenbouwkundige schets Allerhande tekenwerk Detachering Een IMRO gecodeerd bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning (GML)

Recente projecten

Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels

Nibbixwoud – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen en Read more

Koekange – Digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan voor functieverandering.

Koekange – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Teus Advies en de Read more

Vierhouten – Ruimtelijke onderbouwing, Uitbreiding van een Landhuis

Vierhouten – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Buro Holdijk en de gemeente Nunspeet een Read more
 

Thema Functieverandering

Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen.

Lees meer…

Thema Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

Lees meer…

Thema Leegstand

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Lees meer…