Producten en diensten

Haalbaarheidscan Principeverzoek Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Bestemmingsplan Stedenbouwkundig/landschappelijke inpassing 3D massastudie Bezonningstudie Stedenbouwkundige schets Allerhande tekenwerk Detachering Een IMRO gecodeerd bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning (GML)

Projecten

Omgevingsvergunning kapschuur_inrichtingschets

Oldebroek – Omgevingsvergunning kapschuur

Oldebroek – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Speuld – Ruimtelijke onderbouwing, Bouw bijgebouw

Speuld – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met de initiatiefnemer en de Read more

Nibbixwoud – Inrichtingsschets nieuwe bouwkavels

Nibbixwoud – Huisman | Ruimte & Visualisatie heeft in samenwerking met Kubiek Ruimtelijke Plannen en Read more
 

Functieverandering

Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen.

Lees meer…

Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

Lees meer…

Leegstand / herbestemmen

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Lees meer…