Omgevingswet

D E   O M G E V I N G S W E T


De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

Lees meer…