Omgevingswet

Omgevingswet


De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen. Straks is het makkelijker om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De wet treedt 1 januari 2024 in werking.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking

De Omgevingswet treedt in 2024 in werking

Lees meer…