Leegstand

L E E G S T A N D  H E R B E S T E M M E N


Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving.

Leegstand en herbestemmen

Leegstand en herbestemmen (bron:google)

Lees meer…