Functieverandering

Functieverandering


Door schaalvergroting (minder, maar grotere agrarische bedrijven), strengere milieuwetgeving en dalende prijzen in de agrarische sector  zijn veel agrariërs genoodzaakt om te stoppen met hun bedrijf of gaan dit in de toekomst doen. Functieverandering, rood voor rood, ruimte voor ruimte……….

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood

Functieverandering, Ruimte voor ruimte, Rood voor rood (bron: google)

Lees meer…