Verbeelding gebiedsgericht besluit

Een gebiedsgericht besluit geeft specifiek voor een locatie aan wat de regeling is. Het gebiedsgericht besluit bestaat uit een

Gebiedsgericht besluit

Gebiedsgericht besluit

verbeelding, een besluit en een toelichting. De verbeelding wordt getekend in een CAD programma met behulp van een grootschalige basiskaart (BGT), een kadastrale kaart (BRK) en een luchtfoto. Het gebiedsgericht besluit dient raadpleegbaar te worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

IMRO 2012 is normstellend voor de codering van ruimtelijke instrumenten. IMRO 2012 wordt beschreven zonder in te gaan over de praktische toepassing van het model voor het coderen van digitale
ruimtelijke instrumenten. Alle voor dit toepassingsdoel benodigde informatie is opgenomen in zogenoemde praktijkrichtlijnen.

De Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB2012) bevat uitgangspunten voor alle gegevens die in de vorm van een gebiedsgericht besluit worden vastgesteld. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van het oorspronkelijke gebiedsgerichte besluit worden geraadpleegd. Daarmee wordt de volledige digitale representatie van een gebiedsgericht besluit vastgelegd. De PRGB2012 is van
toepassing op de instrumenten:

  • aanwijzingsbesluit (proactieve aanwijzing);
  • beheersverordening;
  • exploitatieplan;
  • gerechtelijke uitspraak;
  • omgevingsvergunning (voormalig Wro projectbesluit);