Vergunningsvrij bouwen

V E R G U N N I N G S V R I J   B O U W E N


Voor het verbouwen en bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is daar voor geen vergunning

nodig, het vergunningsvrij bouwen.

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen (bron: google)

Lees meer…