Verbeelding Structuurvisie / omgevingsvisie

structuurvisie / omgevingsvisie

structuurvisie / omgevingsvisie

In de structuurvisie / omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De structuurvisie / omgevingsvisie is samenhangend. Samenhangend betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één structuurvisie / omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De gemeente kan samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke omgevingsvisie opstellen.

Een structuurvisie bestaat uit tekst en geografische aanduidingen. Per geografische aanduiding kan worden aangegeven welke kleur deze moet krijgen. Door één of meerdere verzamelingen van geografische
aanduidingen in de visie samen af te beelden, ontstaan één of meerdere digitale kaarten. Door de teksten in zelfstandige onderdelen op te knippen en te koppelen aan bijbehorende geografische aanduidingen, ontstaat interactie tussen de tekst en de kaart. We spreken dan van een objectgerichte structuurvisie.

De verbeelding wordt getekend in een CAD programma met behulp van een grootschalige basiskaart (BGT), een kadastrale kaart en een luchtfoto. Teksten worden gemaakt met een applicatie voor open standaarden als XML en XHTML. Deze producten worden samengebracht in een database waar de verbeelding en teksten aan elkaar gekoppeld worden. De uitvoer van deze database levert een gevalideerd GML bestand op, wat klaar is voor publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl