Verbeelding bestemmingsplan / omgevingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er gebouwd mag worden op de gewenste locatie. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een

Verbeelding bestemmingsplan

toelichting. Een bestemmingsplan dient te voldoen aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), aan de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) en aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). Het bestemmingsplan dient raadpleegbaar te worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De verbeelding wordt getekend in een CAD programma met behulp van een grootschalige basiskaart (Gbkn), een kadastrale kaart en een luchtfoto. Toelichting en regels worden gemaakt met een applicatie voor open standaarden als XML en XHTML. Deze producten worden samengebracht in een database waar de verbeelding, regels en toelichting aan elkaar gekoppeld worden. De uitvoer van deze database levert een gevalideerd GML bestand op, wat klaar is voor publicatie.