Een ruimtelijke onderbouwing geeft weer waarom een plan uitvoerbaar is.