Inpassingsschets

Een stedenbouwkundige inpassing gaat in op de volgende zaken: de huidige situatie en toekomstige situatie, het Rijks –

Een stedenbouwkundige inpassing

Een stedenbouwkundige inpassing

provinciaal – gemeentelijk beleid, analyse van de omgeving op het vlak van landschap, stedenbouw en architectuur, een ruimtelijk gewenste inpassing met uitgangspunten / randvoorwaarden en de beeldkwaliteit.

De ideeën en randvoorwaarden die uit een uitgebreide analyse naar voren komen, worden zichtbaar gemaakt in een schets. Het betreft hier een handschets met een digitale opmaak.

Afhankelijk van de gemeente kan dit document aan het college van B&W worden voor gelegd ter besluitvorming, na besluitvorming kan men verder gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing en/of bestemmingsplan.