Dwarsprofielen

Dwarsprofiel

Dwarsprofiel

Een dwarsprofiel is een (denkbeeldige) doorsnijding van een terrein met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Een dwarsprofiel geeft de opbouw van de openbare ruimte weer. Dwarsprofielen maken ook onderdeel uit van een verkavelingsplan.

De dimensionering van het dwarsprofiel is o.a. afhankelijk van:

  • de wegcategorie, die de functie van de weg aanduidt
  • de te stellen eisen in verband met de verkeersveiligheid
  • het profiel van vrije ruimte van het maatgevende voertuig
  • de te stellen eisen in verband met het milieu
  • de te stellen eisen in verband met beheer en onderhoud

    Dwarsprofiel

    Dwarsprofiel