Digitaal bestemmingsplan (GML)

In 2010 is er een digitaliseringsplicht opgenomen in de Wet voor bestemmingsplannen. Met als doel alle ruimtelijke ordeningsplannen (online) beschikbaar te maken voor iedereen. Naast de analoge papieren versie moet er dus ook een digitale versie beschikbaar zijn.

U heeft een (analoog) papieren bestemmingplan? Dan bent u verplicht deze te digitaliseren om vervolgens te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is het bestemmingsplan juridisch bindend. Huisman | Ruimte & Visualisatie helpt u daarbij graag. Een digitaal bestemmingsplan dient te voldoen aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), aan de Standaard Toegankelijkheid

Digitaal raadpleegbaar plan (GML)

Digitaal raadpleegbaar plan (GML)

Ruimtelijke Instrumenten (STRI) en aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). Het bestemmingsplan dient raadpleegbaar te worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Digitalisering van bestemmingsplan

Voor het digitaliseren van bestemmingsplannen zijn landelijke standaarden opgesteld. Huisman | Ruimte & Visualisatie werkt met ervaring, kennis en kunde volledig volgens deze richtlijnen.

De verbeelding wordt getekend in een CAD-programma met behulp van een topografische kaart, een kadastrale kaart en een luchtfoto. Toelichting en regels worden gemaakt met een applicatie voor open standaarden als XML en XHTML. Deze producten worden samengebracht in een database waar de verbeelding, regels en toelichting aan elkaar gekoppeld worden. De uitvoer van deze database levert een gevalideerd GML-bestand op, wat klaar is voor publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Graag verbeeld ik uw bestemmingsplan als digitale – en door de wet goedgekeurde – versie. Ik heb jarenlange ervaring met projecten op het gebied stedenbouw, landschap en planologie voor zowel de particulieren als de overheid. Neem contact met mij op.