Bezonningsstudie

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kan voor een ontwikkelaar louter positief zijn, bij omwonenden kan dit nog wel eens vragen

Bezonningsstudie

Bezonningsstudie

op roepen. Een veel voorkomend probleem bij nieuwe ontwikkelingen is de schaduwvorming van de nieuwe bebouwing. Er is natuurlijk niemand die zijn warme zonovergoten tuin wil inruilen voor kille donkere schaduwtuin.

In een vroeg stadium van het project is het belangrijk om te weten of omwonenden hier hinder van ondervinden. De bezonningstudie is hier uitermate geschikt voor. Aan de hand van een 3D model en de stand van de zon worden de schaduweffecten getoond. De bezonningstudie wordt uitgevoerd op de maatgevende dagen van het jaar: 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december.